Platové tabulky a třídy od 1.1.2022

Přinášíme změny tarifů pro zaměstnance ve státním sektoru. Tarify, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb., naleznete níže v přiloženém PDF souboru. Změny tarifů nabývají platnost od 1.1.2022.

Oproti roku 2021 dochází k úpravě a přidání nové tabulky. Celkem je tedy 5 platových tabulek.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 30.12.2020, velikost: 1 MB

Platová tabulka číslo č.1 (základní tabulka)

Použije se pro platy úředníků a odborníků  a dále na zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.

Platová tabulka číslo č.2

Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
1) zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo 2) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4.

Platová tabulka číslo č.3 (nová tabulka pro rok 2022)

Zaměstnanec, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 4, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Jedná se o zdravotní pracovníky poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.4), např. ošetřovatelé, sestry, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností.

Platová tabulka číslo č.4 (v roce 2021 č.3)

Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.

Platová tabulka číslo č.5 (v roce 2021 č.4)

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry)