Mzdové formuláře 2020

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2020, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2020 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktualizace 22.01.2020

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI20

V souvislosti se změnami v oblasti e-neschopenky došlo také ke změně formuláře NEMPRI. Vzor NEMPRI20 obsahuje nové údaje k vyplnění, změnilo se také grafické rozložení údajů k vyplnění. Součástí změny je také úprava elektronické struktury formuláře v XML.

Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN20

Zcela nový formulář zavedený v souvislosti se změnami v oblasti e-neschopenky slouží k evidenci a hlášení při ukočení pracovní neschopnosti zaměstnance. Součástí formuláře je také elektronická struktura ve formátu XML.

Daňové formuláře

Potvrzení o zdanitelných příjmech - tiskopis 5460 – vzor č. 28

Nový vzor formuláře č.28 nahrazuje vzor č.27. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění - tiskopis 5460/1 – vzor č. 24

Nový vzor formuláře č.24 nahrazuje vzor č.23. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou - tiskopis 5460/A – vzor č. 7

Nový vzor formuláře č.7 nahrazuje vzor č.6. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Příloha č.1 - Počet zaměstnanců - tiskopis 5490 - vzor č. 19

Příloha je součástí formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5490 – vzor č. 22 (který zůstává beze změn). Obsahuje změnu odbodí k 1.12.2019

Úřad práce

Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (18 01 01 820)

Nový vzor formuláře platný od 1.1.2020, obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.