Registrace

Proces registrace je vyžadován při nové instalaci ekonomického systému Harmonik (resp. pro registraci původního programu WinVABANK) , při změně typu programu nebo při přechodu mezi verzemi kalendářního roku. Licenční údaje se skládají z názvu firmy a aktivačního kódu. Tyto údaje se zadávají při prvním spuštění programu po některé z uvedených možností a po jejich vyplnění a ověření se automaticky doplní údaj licenční kód.

Výše uvedený automatický postup funguje v těch případech, pokud je počítač připojený k internetu. Pokud počítač k internetu přímo připojený není, např. z důvodu bezpečnosti, pak je potřeba provést proces registrace ručně. K tomu, kromě licenčních údajů, musí uživatel znát také tzv. registrační kód, který je unikátní pro každý počítač. Stručný návod, který lze níže stáhnout, obsahuje postup, jak zjistit registrační kód a popisuje celý proces registrace.

Do formuláře níže se zadají všechny potřebné údaje daného počítače ze souboru harmonik.rgu a pokud se ověří jejich správnost, systém zašle na uvedený e-mail licenční kód.

registrace_harmonik.pdf Návod na registraci, datum vydání: 20.02.2016, velikost: 1 MB

Aktivační kód např. 1234-5678-8765-4321-1234-5678-8765 zadejte bez pomlček ve tvaru 1234567887654321123456788765
Kontrolní kód je 4-místný klíč, uvedený v závorce u aktivačního kódu, např. [1234]
Registrační kód je unikátní klíč pro každý PC, najdete ho v soubooru harmonik.rgu
Zadejte název počítače, pro který je určena registrace. Slouží jako rozlišení v případě registrací více počítačů.