Reference - účetní a daňové kanceláře

Pro účetní a daňové kanceláře je především podstatné, aby jim účetní software nabídl pohodlné zadávání a evidenci dokladů a přehledné tiskové výstupy. Ekonomický systém Harmonik poskytuje veškerý uvedený servis a pro svoji přehlednost se stal oblíbeným nástrojem pro zvládnutí účetnictví v daňových kancelářích a firmách po celé České republice. Účetní často využívají moderní prostředky komunikace a se svými klienty a obchodními partnery si vzájemě sdílejí data, ať už prostřednictvým vzdálených ploch nebo replikací. Vybíráme některé z našich zákazníků, představujeme jejich formu podnikání a prezentujeme míru využití ekonomického a účetního systému Harmonik v jejich společnostech.

Rychnov nad Kněžnou

Účetnictví Adamec s.r.o. je společnost s ručením omezeným, jenž vznikla dne 06. 11. 1992. Ing. Jiří Adamec je daňovým poradcem ev. č. 3869 a zabývá se účetnictvím, mzdami a všemi s tím spojenými agendami. Hlavním polem působnosti je Rychnovsko a okolí. Jejími klienty jsou podnikatelé různých oborů a zaměření.

Několik svých klientů z okolí Rychnova nad Kněžnou firma Účetnictví Adamec datově propojila se svou centrálou pomocí sdílení dat - replikací. Klienti si tak mohou nezávisle v programu Harmonik typovat prvotní doklady, jako faktury nebo dodací listy. Na centrále se pořízené doklady již pouze zkontrolují (odpadá zdlouhavé přepisování) a zpracují se v účetnictví. Pro jiného klienta firma využívá měsíční exporty mzdových dat, které obsahují údaje o položkách mezd, rozúčtování na zakázky a střediska apod. Tyto podklady si pak klient načítá do svého interního systému a dále zpracovává.

Praha - www.cinepol.com

Cinepol Consulting s.r.o. je poradenská a účetní firma působící od roku 1995 převážně pro klienty z oblasti filmu, reklamy a médií. Orientuje se na komplexní účetní služby včetně daňového a ekonomického poradenství s přesahem do obchodního a autorského práva. Specifikem společnosti je spojení znalostí z daňové oblasti se zvyklostmi při výrobě audiovizuálních děl. Mezi klienty Cinepolu patří vedle obchodních společností i několik významných neziskových organizací.

Zakladatel společnosti pan Radim Janeš je majitelem také společnosti Soundsquare (www.soundsquare.cz), kterou založil v roce 1993 jako studio, které se mělo věnovat především filmovému zvuku. Práce na zvukové stránce českých, ale zahraničních filmů tvoří 50 procent jeho současných aktivit. Mezi další aktivity patří například reklamní zvuková postprodukce. Mezi poslední projekty patří například film Alois Nebel, Protektor, Tajnosti nebo Tři sezóny v pekle. Mezi další významné společnosti, které se účtují na účetním a ekonomickém software Harmonik můžeme zmínit např. společnost Negativ Film Production (www.negativ.cz). Faktury, Závazky a pohledávky apod. se řídí samostatně na centrále společnosti Negativ, odkud se data pomocí spolehlivého přenosu účetních dat přenáší ke zpracování na firmu Cinepol. Tento způsob přenosů dat používá společnost ještě u dalších svých klientů. Celkem na našem účetním systému zpracovává na cca 15 databázích přes 200 účetních subjektů.

Uničov, Olomouc - www.edukaconsult.cz

Společnost EDUKA CONSULT s.r.o. byla založena v roce 1996 dvěma společníky, daňovými poradci. Za dobu působení na trhu získali jméno a klientelu nejen na Olomoucku, ale na mnoha koutech ČR, klienty mají i v zahraničí a to v USA, Anglii, Itálii, Německu. Jednatelka firmy Ing. Věra Poštulková získala v lednu 1996 osvědčení daňového poradce ev.č. 1970 a v roce 1998 i certifikaci bilanční účetní. Za již dvacetileté působení v oboru si paní Ing. Věra Poštulková vybudovala široké renomé a to nejen v Olomouckém kraji.

Účetnictví a daňové poradenství zprostředkovává firmám po celé České republice. I z toho důvodu je s vybranými společnostmi spojená díky systému repliklací a má tak stále aktuální data svých zákazníků. Ty naopak oceňují rychlé zpracování a zaúčtování svých dokladů, a výsledky okamžitě vidí v účetních přehledech programu Harmonik v pohodlí své kanceláře. Služeb společnosti EDUKA CONSULT využívají desítky klientů, která jim může nabídnout všestrané pokrytí jejich potřeb - zpracování účetnictví, mezd nebo skladů. Mimo standardních potřeb dokáže nabídnout i ty méně využívané - Elektronická fakturace EDI/ISDOC přináší usnadnění práce a ušetření času a umožňuje rychlou výměnu faktur (ale i jiných dokladů) mezi dvěma subjekty. 

Klášterec nad Ohří - www.dankan.cz

Společnost E-servis.cz s.r.o. vznikla na počátku roku 2009 za účelem poskytování komplexních ekonomických, účetních a daňových služeb pro podnikající i nepodnikající veřejnost. Zakladatelkou společnosti je Ing. Květoslava Voříšková, daňová poradkyně, ev. č. 1324, členka Komory Daňových poradců České republiky, vykonávající tuto profesi již od roku 1995. Vznik společnosti byl přirozeným vyústěním zkvalitňování poskytovaných služeb. V současné době společnost své služby poskytuje prostřednictvím kolektivu vysoce kvalifikovaných pracovníků - účetních, IT pracovníků pod vedením daňové poradkyně. Společnost úzce spolupracuje a je partnerem renomovaných advokátních, auditorských a účetních kanceláří

Jedním ze zákazníků, které společnost E-servis.cz s.r.o. zpracovává účetnictví, je internetová společnost zabývající se prodejem zboží různého charakteru (www.nejlevnejsizbozi.eu). Faktury, které firma vystavuje svým zákazníkům, se musí dostat do účetnictví. Ale komu by se chtělo ručně přepisovat stovky faktur měsíčně? Určitě nikomu! A ani není důvod, protože nabízíme propojení Harmoniku s různými externími systémy - v tomto případě importy XML souborů z e-shopu, které obsahují faktury za definované období. Zpracování dat trvá řádově minuty a provede se jejich import do modulu Fakturace. Z něho pak standardní cestou zaúčtování dokladů jsou účtovány do Deníku.

Ostrava - www.galuskova.cz

Účetní firma Galušková je fyzickou osobou podnikající v oboru od roku 1992 se sídlem v centru Ostravy. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru poskytuje komplexní účetní, mzdové a daňové služby na vysoké odborné úrovni, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazu a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací. Firma je schopna řešit účetní problematiku s klientem v polském jazyce, zpracovává účetní agendu také pro polské subjekty. Nabízí také daňové poradenství a zastupování na úřadech.

Snaha pro zefektivnění práce všech daňových kanceláří, a účetní firmy paní Galuškové nevyjímaje, je snížit počet stovek nebo tisíců zadávaných prvotních dokladů, které již zákazníci mají pořízené ve svých interních systémech. Jedna z možností je propojení těchto systémů s ekonomickým software Harmonik. Řešení se nabízí v našem export/import rozhranní. Příkladem může být propojení CRM systému intouch-crm.cz pomocí jeho API rozhranní, které je integrované do Harmoniku. V programu se jednoduše přes zvolené období stáhnou data objednávek, které se založí do modulu Fakturace. Z něho se již standardní cestou přenesou do účetního deníku a odpadne tím doba dlouhého zadávání dokladů. Data lze přitom stahovat kdykoliv - periodicky denně, týdně nebo za vybrané období.

Praha - www.hvk.cz

Firma HVK v.o.s. nabízí širokou škálu služeb v oblasti daňového, účetního a finančního poradenství a to nejen právnickým a fyzickým osobám, ale také příspěvkovým, neziskovým a jiným organizacím. Mimo jiné poskytuje kompletní vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracováním mezd a přiznání k daním, pořádáním vzdělávacích kurzů z oblasti daní a účetnictví nebo zastupováním klientů v jednání s úřady. Garantem kvality poskytovaných služeb je Ing. Jan Hrubý, daňový poradce ev. č.1427.

Ve firemní síti v HVK je nasazený výkonný HP server, který jednoznačně pomohá lépe využít potenciál ekonomického a účetního software Harmonik. Vícejádrový procesor zvyšuje výkon databázového systému PostgreSQL, ve kterém má Harmonik uložená účetní data. SSD disky na serveru pak zaručují zrychlený přístup k těmto datům. Díky této hardwarové podpoře tak dvě desítky zaměstnanců společnosti mohou plynule a rychle účtovat své zákazníky na cca 25 databází, které obsahují přes stovku účtovaných firem. Společnost HVK také využívá výhod replikací - přenosů účetních dat a nabízí ho svým klientům pro zefektivnění práce.

Kladno - www.krach-cz.cz

Společnost KRACH-CZ s.r.o. vznikla v roce 2000, a od této doby působí na českém a nyní lze říci i trhu zahraničním. Svým klientům poskytuje komplexní systém služeb. Její hlavní náplní je účetní a poradenská činnost. Pro nejširší klientelu společnost vede účetnictví, daňovou evidenci, personální a mzdovou agendu, poskytuje účetnické, podnikatelské a ekonomické poradenství a samozřejmostí je i zastupování našich klientů na úřadech. Samozřejmě, že nejvíce klientů, kteří využívají služby společnosti pochází z tuzemska, ale firma spolupracuje i s několika zahraničními společnostmi.

Manželé Jeřábkovi, majitelé účetní společnosti KRACH-CZ s.r.o., nabízejí své služby desítkám firem, především na Kladensku. I přesto, že jsou někteří z jejich zákazníků v rychlé dojezdové vzdálenosti, využívají s oblibou výhod propojení účetních dat přes replikace. Zákazníci si svojí denní agendu (faktury, nabídky, banku, atd.) zpracovávají ve svých kancelářích a pořízená data se ihned a automaticky přenáší do účetní kanceláře, kde se provádějí měsíční analýzy, generují se formuláře pro odvod DPH nebo se zpracovávají měsíční mzdy. Obě strany tak mají vždy aktuální náhled na všechny data účtované formy.

Praha

Popis připravujeme.

Bzenec

V oboru účetnicví a daní je účetní firma RH TAX s.r.o. již přes 15 let. Zastupuje malé firmy, jak F.O. tak P.O. Zpracovává účetnictví občanským sdružením, nadaci a myslivekému sdružení. Nabízí komletní servis, včetně zpracování mezd a všech přiznání a hlášení. Zastupuji své klienty také na FÚ. Poskytujeme účetní a daňové služby pro podnikatele v různých oborech.

Harmonik (dříve WinVABANK), používá paní Hájková od roku 2002, nejdřív jako daňová poradkyně a fyzická osoba podnikající v oblasti zpracování účetnictví, nyní jako právnická RH TAX s.r.o.. Program vybrala na veletrhu v Brně, když v té době to byl jeden z mála ekonomických software, který zvládal evidenci cizí měny. V současné době používá ekonomický a informační software Harmonik na vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby a také pro veřejně prospěšné (dříve neziskové) subjekty. Na software oceňují hlavně snadné pořizování zápisů, přehledné sestavy a možnost převodu sestav do jiných software, které umožňájí další práci s daty.

Ostrava

Popis připravujeme.

Praha

Firma S.B.S. spol. s r.o. byla založena v červnu 1994 a mezi její hlavní ekonomické a účetní činnosti patří vedení podvojného účetnictví, vedení daňové evidence, vedení personální a mzdové agendy, ekonomické a organizační poradenství, personální poradenství nebo likvidace firem. V současné době je klienty společnosti S.B.S. spol. s r.o. cca 40 podnikatelských subjektů různé velikosti, kterým je zajišťován komplexní ekonomickýž servis.

Od roku 2003 firma S.B.S. spol. s r.o. využívá účetní a ekonomický systém Harmonik pro podvojné účetnictví a mzdy. Zpracováváné podnikatelské subjekty jsou rozřazeny do několika databází ke kterým jsou zajištěny přístup podle oprávnění. Každý pracovník tak zodpovídá za konkrétní firmy na své databázi. Na programu Harmonik se pracovníkům líbí snadné používání, napojení na ARES, jeho grafická stránka, možnost tvorby nebo ruční vyplňování výkazů a přiznání nebo dalších připravených formulářů. Také oceňují rychlou pomoc pracovníků naší společnosti v případě problémů nebo nových požadavků.

Praha - www.sporos.cz

Společnost SPOROS Consulting, s.r.o. vznikla v roce 1997, kdy navázala na pětileté zkušenosti zakladatelů v oboru nabízených služeb. Od svého vzniku se zabývá zejména vedením účetnictví, ekonomickým, organizačním, účetním a daňovým poradenstvím, zajišťuje pro své klienty účetní audit. V současné době má přes 200 stálých zákazníků – fyzických i právnických osob, zejména podnikatelů, kterým poskytuje služby v rozsahu dle jejich potřeb a požadavků. V převážné většině se jedná o kompletní dodávku služeb vedení účetnictví a daňového poradenství v plném rozsahu dle nabídky společnosti.

Jako jedno ze svých mott firma uvádí "Daně lépe a radostněji". Lépe pro p. Slezáka, jednatele společnosti, znamená nabídnout svým klientům software pro jejich účetnictví a zároveň se nápady a konstruktivními připomínkami podílet na jeho vývoji. Více než desetiletá každodenní práce v programu Harmonik ve firmě SPOROS Consulting, s.r.o. přináší zaměstnancům pokrytí celé oblasti účetnicvtí, ale zároveň inspiruje v tom, co by se v programu mohlo dělat "lépe a radostněji".

Brno

Popis připravujeme.