Mzdy 2024, změny od 1.1.2024

Minimální a zručená mzda mzda

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 Kč/hod (v roce 2023 byla minimální mzda 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 za hodinu). Do budoucna by měl být zaveden valorizační mechanismus, podle kterého by byla minimální mzda automaticky upravována.

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd „mzdou zaručenou“. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin s různou úrovní zaručené mzdy. Zvýší se nejnižší úroveň zaručené mzdy (odpovídající minimální mzdě) a na druhé straně nejvyšší úroveň. Vyplývá to ze zásady v zákoníku práce: nejvyšší úroveň zaručené mzdy musí odpovídat alespoň dvojnásobku nejnižší úrovně (dvojnásobku minimální mzdy). Kromě toho stoupne také druhá a třetí úroveň. Čtvrtá až sedmá úroveň se druhý rok po sobě nezvýší.

Všeobecný vyměřovací základ

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě dvě důležité veličiny. Je to všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu a přepočítací koeficient za stejné období. Nařízením vlády s účinností od 1.1.2024 jsou stanoveny následující údaje o průměrné mzdě a dalších z ní plynoucích sazeb. 

Údaj 2024 2023
Všeobecný vyměřovací základ 40 638 38 294
Přepočítavací koeficient 1,0819 1,0530
Průměrná mzda (základ x koeficient) 43 967 40 324
Maximální vyměřovací základ - 48x násobek průměrné mzdy (strop pro odvod soc.poj.) 2 110 416 1 935 552
Měsíční příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů) 4 000 4 000

 

Nemocenské pojištění

Se začátkem roku 2024 nastane pro zaměstnance povinnost odvádět nemocenské pojištění. Výše pojistného činí 0,6% z vyměřovacího základu zaměstnance, kterým je ve většině případů hrubá mzda. Aktuálně zaměstnanec odvádí 6,5% z vyměřovacího základu v rámci sociálního pojištění, jehož je nemocenské pojištění součástí, nově bude odvádět 7,1%. Ve výsledku tak dostanou zaměstnanci od příštího roku nižší čistou mzdu.

Redukční hranice

Od průměrné mzdy jsou odvozovány také denní redukční hranice pro účely nemocenského pojištění. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2024 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), které budou vyplácet příslušné OSSZ. 1. redukční hranice (1.RH) odpovídá 1/30 průměrné mzdě, 2. redukční hranice 1,5 x násobku 1.RH a 3. redukční hranice 3 x násobku 1.RH.

  2024 2023
1. redukční hranice 1 466 1 345
2. redukční hranice 2 199 2 017
3. redukční hranice 4 397 4 033

 

Od redukčních hranic pro účely nemocenského pojištění zákoník práce v § 192 odst. 2 odvozuje hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. Pro výpočet se použije denní redukční hranice pro nemocenské, která se vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře nahoru. 

  2024 2023
1. redukční hranice 256,55 235,38
2. redukční hranice 384,83 352,98
3. redukční hranice 769,48 705,78

Nezabavitelné minimum pro účely exekucí

Jeden se stěžejních údajů pro výpočet exekucí je nezabavitelné minimum. To se poslední roky neustále zvyšovalo a během posledních dvou roků i poměrně výrazně. V roce 2024 se nezabavitelné minimum sníží. Nezabavitelné minimu se počítá jako 2/3 ze součtu životního minima 4 860 Kč a normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady se v roce 2024 nebudou valorizovat, platí tedy stejné částky, jako v předchozím roce. Dochází ale ke zrušení paragrafu 26a, který v posledních 2 letech mimořádně zvyšoval normativy, čímž se normativní náklady v roce 2024 sníží na částku 14 197 Kč. Tedy, nezabavitelná částka na povinného pro rok 2024 je ve výši 2/3 z 19 057 = 12 704,67 Kč. 1/4 z nezabavitelné částky na povinného je nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manželka, děti) a její výše činí 3 176,17 Kč. Hranice, nad kterou se zbytek čisté mzdy již sráží bez omezení je 1.5x násobek částky základu, tedy 28 585,50 Kč. 

  2024 2023
Základ 19 057 20 457
Nezabavitelná částka jednotlivce (2/3 ze základu) 12 704,67 13 638
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 ze zákl. nezabavitelelné)  3 176,17 3 409,50
Zbytek čisté mzdy zabavitelný bez omezení (1.5x základ) 28 585,50 30 685,50