Upgrade a aktualizace - účetní a ekonomický software

Upgrade ekonomického systému Harmonik

Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik, které zahrnují úpravy databázových struktur, připojení nových funkcionalit nebo úpravy těch stávajících. Narozdíl od dílčích aktualizací (více v textu dále) je potřeba při instalaci upgrade programu ukončit jeho činnost na dobu nezbytnou pro provedení všech změn.

Aktuální verzi upgrade lze stáhnout z odkazů níže nebo přímo z hlavního menu programu Klient / Upgrade programu. Pokud provedete upgrade přímo z programu, pak se soubor upgrade automaticky stáhne z internetu, uloží se a spustí. Verze upgrade, která se stahuje z programu je pro 64-bitovou verzi operačního systému Windows. Pokud provedete stažení instalačního balíčku zde ze stránek, tak se dle použitého prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) instalační balíček upgrade uloží buď přímo do adresáře, kam se standardně ukládají všechny stahované soubory z internetu nebo prohlížeč nabídne adresář, kam má soubor uložit. Po stažení souboru pak v daném adresáři naleznete soubor, který spustíte.

Provedení upgrade obsahuje dvě části. V té první se kopírují nové struktury programu z instalačního balíčku do zvoleného adresáře. Touto částí vás provede "Průvodce instalací". Po dokončení kopírování souborů, spuštění programu a přihlášení se, začíná druhá část, realizace změn na provozovaných databázích a firmách. Více a podrobněji o celém postupu provedení upgrade se lze dočíst v návodu k provedení upgrade. Doporučujeme provést upgrade dle postupu v návodu.

Harmonik 2024 64-bit - pro PC s 64-bitovým operačním systémem je k dispozici instalanční balíček harmonik_2024_i_64.exe

 upgrade_harmonik_2024_64bit.pdf - Návod na upgrade systému Harmonik 2023 64-bit, aktualizováno: 02.01.2024, velikost: 2 MB

 harmonik_2024_i_64.exe - Upgrade 64-bit a PostgreSQL 16.1, verze: 2024.1.2241, aktualizováno: 02.01.2024, velikost: 1.2 GB

 harmonik_2024_c_32.exe - Klient 32-bit pro připojení k 64-bit SQL16, verze: 2024.1.2241, aktualizováno: 02.01.2024, velikost: 100 MB

Harmonik 2024 32-bit - pro PC s 32-bitovým operačním systémem si stáhněte balíček harmonik_2024_i_32.exe pro instalaci program Harmonik 2023 32-bit, který využívá databázový systém PostgreSQL 10.23.

 upgrade_harmonik_2024_32bit.pdf - Návod na upgrade systému Harmonik 2024 32-bit, aktualizováno: 02.01.2024, velikost: 2 MB

 harmonik_2024_i_32.exe - Upgrade 32-bit, verze: 2024.1.2241, aktualizováno: 02.01.2024, velikost: 1.6 GB

Aktualizace ekonomického systému Harmonik

Ekonomický systém Harmonik prochází denním vývojem, stále se upravuje, vyvíjí, přidávají se nové funkce nebo se provádí úpravy a opravy těch současných. Aby na vybrané změny nemuseli uživatelé čekat až do vydání upgrade programu, je možné stahování dílčích aktualizací. Na dostupnou aktualizaci systém sám automaticky upozorní při vstupu do programu nebo je možné zkontrolovat aktuálnost přímo z hlavního menu programu Klient / Aktualizace verze programu / Internet. Rozlišuje se aktualizace klienta (harmonik.exe) a aktualizace definic serveru. Po potvrzení stažení příslušné aktualizace je potřeba se z programu odhlásit a po při opětovném přihlášení se aktulizace provede.

Pokud není počítač, na kterém provozujete ekonomický systém Harmonik připojený na internet, lze si soubory aktualizace klienta nebo definic serveru stáhnout z níže uvedených odkazů a přenést do tohoto počítače. Nejdříve zpracujte soubor aktualizace klienta a proveďte dle níže uvedeného popisu kroky k jeho nahrání. Ve druhém kroku proveďte aktualizaci definice serveru.

Po stažení soubor harmonik.zip rozbalte, například pomocí nástrojů TotalCommander nebo WinZip, a z rozbaleného balíčku přepište původní soubor harmonik.exe. Ten se nachází v základní instalaci programu Harmonik (standardně C:\Program Files\Harmonik\Harmonik16). a natažení aktualizace se provede přes menu programu Klient / Aktualizace verze programu / Ze souboru. Další postup je shodný jako při automatickém stažení aktualizace z internetu.

 harmonik64.zip, aktualizace klienta pro verzi: 2024.1.2241, číslo aktualizace: 8, datum vydání: 24.04.2024, velikost: 103 MB

Stáhněte si nebo případně po stažení nakopírujte soubor harmonik.akt do adresáře základní instalace programu Harmonik (standardně C:\Program Files\Harmonik\Harmonik16). Přihlašte se do programu a natažení aktualizace se provede přes menu programu Klient / Aktualizace verze programu / Ze souboru. Další postup je shodný jako při automatickém stažení aktualizace z internetu.

 harmonik.akt, aktualizace definic serveru pro verzi: 2024.1.2241, číslo aktualizace: 20, datum vydání: 10.05.2024, velikost: 33 MB

Aktualizovat lze i nápovědu (Elektronickou dokumentaci) k programu Harmonik. Všechny potřebné soubory jsou v souboru help.zip. Při rozbalování souboru postupujte obdobně jako u souboru harmonik.zip, soubory obsaženými v souboru help.zip přepište původní soubory v adresáři základní instalace programu Harmonik (standardně C:\Program Files\Harmonik\Harmonik16).

 help.zip, aktualizace nápovědy pro verzi: 2024.1.2241, číslo aktualizace: 4, datum vydání: 24.04.2024, velikost: 74 MB

Poznámka k číslování verzí: označení verze na internetu se skládá z několika čísel oddělených tečkami. První číslo 2024 uvádí rok verze, druhé číslo je verze v daném roce, tj. 1.verze v roce 2024. Poslední číslo udává verzi sestavení programu (build), tj. 2241.