Platové tabulky a třídy od 1.1.2020

Přinášíme změny tarifů pro zaměstnance ve státním sektoru. Tarify, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb., naleznete níže v přiloženém PDF souboru. Změny tarifů nabývají platnost od 1.1.2020.

Oproti minulému roku došlo k přečíslování tabulek, tentokrát však přispělo k celkovému zjednodušení. Platové tabulky jsou pro rok 2020 celkem 4.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 28.12.2019, velikost: 1 MB

Platová tabulka číslo č.1 (základní tabulka)

Je základní platová tabulka, která pro rok 2020 zahrnuje (slučuje platové tabulky č.1 a č.2 z roku 2019). Použije se pro platy úředníků a odborníků  a dále na zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.

Platová tabulka číslo č.2 (v roce 2019 tab.č.3)

Sem spadá většina sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách v oblastech školských zařízení, věznicích, azylových zařízení apod., nejde-li o zaměstnance, kteří jsou zaměstnání např. v příspěvkové organizaci (ne na obecním úřadě, policii apod.). Dále to jsou zdravotní pracovníci poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.4), např. ošetřovatelé, sestry, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností. 

Platová tabulka číslo č.3 (v roce 2019 tab.č.4)

Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.

Platová tabulka číslo č.4 (v roce 2019 tab.č.5)

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry)