Antivirus režim A Plus

Vláda 14.10. schválila změny v programu Antivirus. Kromě prodloužení stávajících Antivirus A a Antivirus B byl schválený nový program Antivirus A Plus. Ten se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus

  • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
  • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec
  • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Další informace a podrobnosti na stránkách MPSV

Antivirus A Plus v Harmoniku

Pro export zaměstnanců z mezd, jenž mají nárok na nový program, lze využít již připravené tiskové výstupy COVID A a COVID B, viz. odkaz zde. Tiskové sestavy je možné exportovat do excelu a výsledek exportu si zkopírovat do měsíčního vyúčtování na stránkách antivirus.mpsv.cz