Individuální služby

Individuální služby využijí především ti zákazníci a uživatelé, kteří chtějí rozšířit stávající funkčnost ekonomického a účetního programu Harmonik nad rámec jeho standardního provozu.

Může se jednat o úpravu a rozšíření stávajících funkcí a ovládání do podoby více vyhovující potřebám zákazníka. Individuální služby nabízíme také v oblasti vytváření uživatelských tiskových sestav nebo výstupů do Excelu. Další oblastí jsou uživatelské číselníky nebo podprogramy, jejichž variabilita je téměř nekonečná. Také v oblasti importů/exportů dat z/do různých systémů můžeme poskytnout řešení, které bude maximálně efektivní a především ušetří čas.

Rozšíření stávajících funkcí v programu

Potřeba vytvořit řešení na míru svým individuálním požadavkům na funkčnost jednotlivých agend bývá jedním z nejčastějších individuálních úprav.

Př. Uživatel plně využívá skladové moduly, ale potřeboval by na míru upravit chování programu a vložit mezistupeň při vyřizování objednávek svých zákazníků. Po analýze situace navrhujeme využít modul Přesun mezi sklady, který se pro účely zákazníka mění na Balící listy. Díky této úpravě je možné z Expedice vystavovat napřímo Dodací listy nebo Faktury, ale nově i Balící listy, sloužící jako příprava před vystavením finálního dokladu.

Uživatelské podprogramy a číselníky

Některé požadavky zákazníků jsou již tak sepcifické, že nejde pouze rozšířit stávající funkce programu, ale vytvoří se zcela nová oblast v rámci prostředí programu Harmonik.

Př. Advokátní kancelář potřebovala realizovat systém pro fakturování právních úkonů svých advokátů a koncipientů. I přesto, že by šlo požadavek řešit individuálně ve vlastním software, bylo nakonec doporučeno realizovat tento systém jako podprogram v Harmoniku, protože bude navázaný na další standardní agendy. Vznikl tak ucelený podprogram, který dokáže evidovat právní úkony, přiřazovat je firmám, schvalovat zápisy pomocí digitálních podpisů apod. Ze systému jsou průběžně generovány faktury do modulu Fakturace. Jednou za měsíc se provede hromadné zaúčtování do Deníku, které ušetří čas, který by vznikl dvojím přepisováním faktur.

Tiskové sestavy nebo výstupy do Excelu

Program Harmonik nabízí přes 2000 tiskových sestav nebo výstupů do Excelu. Někdy ale ani takové množství nestačí, protože zákazník potřebuje některý ze stávajících tiskových sestav upravit nebo vytvořit úplně novou.

Př. Zákazník potřeboval vytvořit vzhledově unikátní a jednotné doklady, které posílá svým klientům. Do tiskových sestav se proto přidalo logo, upravila se grafická část a změnilo se písmo podle firemního fontu. Podle přihlášeného uživatele se v tiskové sestavě zobrazuje jeho jméno, včetně podpisu a firemního razítka.

Export a import dat

Oblast exportů/importů je velice rozsáhlá. Může se jednat např. o jednorázové nahrání dat z jiného účetního programu. Častěji se pak vyskytuje potřeba pravidelných exportů dat (statistiky, přehledy, ...) pro další zpracování nebo importů dat (faktur, objednávek, ...) do jednotlivých modulů programu Harmonik.

Př. Množství vystavených faktur zákazníka účetní a daňové kanceláře začalo překračovat její kapacitu a časové možnosti pro jejich zaúčtování. Vystavené faktury se podařilo převést z jiného systému do některého z podporovaných formátů (XML, CSV, Excel, DBF) a proto mohl být zajištěný jejich import do modolu Fakturace v programu Harmonik. Najednou se 1x měsíčně naplní agenda faktur cca 1000 fakturami, bez nutnosti jejich ručního vytváření, tedy s obrovskou časovou úsporou a také s eliminací chyb při jejich přepisování.

Školení zákazníků

Pokud nejsou aktuálně vypsaná žádná hromadná školení nebo semináře, je možné kdykoliv poskytnou školení individuální a to jak na našich školících centrech v Praze, Brně a Uničově, tak přímo na provozovně zákazníka.

Př. Zákazník si pořídil účetní software Harmonik a zároveň si objednal školení svých zaměstnanců v sídle provozovny. Doba školení byla 3h a plně postačila tomu, aby hlavní účetní, fakturantka a skladník dostatečně poznali funkce v programu a byli schopní efektivní obsluhy. I přesto, že je ovládání programu intuitivní a existuje rozsáhlá nápověda, ocenil majitel firmy časovou úsporu, kterou mu školení přineslo - zaměstnanci nemuseli zdlouhavě přicházet na všechny užitečné funkce programu sami.