Jak změnit certifikát 2020 pro ČSSZ?

Pro odesílání dat formulářů na úřad České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) je nutné mít nainstalovaný platný certifikát, který úřad vydává. Certifikát je vždy platný na 1 kalendářní rok a obvykle je vydáván v průběhu aktuální roku na ten následující. Pro rok 2019/2020 je platný od 28.03.2019 do 27.03.2020 a lze jej stáhnout ze stránek http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/ a vyhledat odkaz DIS.CSSZ.2020. Po stažení certifikátu jej otevřete a objeví se následující okno. 

Stiskněte tlačítko "Nainstalovat certifikát..." a dále instalujte pomocí několika tlačítek "Další" (nic z předvoleb neměňte). Po úspěšném provedení se zobrazí hlášení Import proveden. Tím máte certifikát uložený v úložišti certifikátů na svém PC.

Nyní je potřeba změnit certifikát také v ekonomickém software Harmonik. V základní obrazovce programu zvolte menu Nastavení / Parametry el.podpisu nebo podání (EP,EPO) a otevře se seznam všech parametrů elektronického podání. Zvolte odpovídající parametr elektronického podání na ČSSZ (předpokládáme, že již takový záznam máte vytvořený, pokud ne, použijte odkaz Jak zprovoznit elektronická podání formulářů). V jeho detailu ve výběrovém boxu "Certifikát pro šifrování odesílaných dat" zvolte možnost DIS.CSSZ.2020. Pokud tato volba není k dispozi, lze jednoduše změnit původní hodnotu, tedy ve výběrovém boxu přepsat číslo 2019 na 2020. Změna se uloží opuštěním detailu Shift+F10 a potvrzení uložení dat.