Jak obnovit data na novém PC?

Pokud potřebujete přenést data účetního a ekonomického software Harmonik na jiný PC, postupujte podle následujícího popisu. Před zahájením přenosů dat z jednoho PC na jiný, je potřeba kontaktovat naší zákaznickou linku a to z důvodu provedení odregistrace původního PC tak, abyste mohli znovu použít vaší licenci na nový počítač.

Při obnově dat je důležité dodržet popsaný postup, především vypnout služby Harmonik13 a Harmonik13A (Harmonik 2022,2021) nebo Harmonik10 a Harmonik10A (Harmonik 2020,2019) nebo Harmonik96 a Harmonik96A (Harmonik 2018,2017) před obnovou dat. V případě nedodržení postupu hrozí ztráta dat!

Získání dat ze zálohy

Postup zahrnuje obnovu dat ze zálohy, např. v případě nefunkčnosti původního počítače nebo pouze přesunu dat na jiný, nový PC. Předpoklad je, že záloha existuje a je vytvořena prostředky pro zálohování programu. Téma "Jak nastavit zálohování?" je detailně popsáno zde.

a) Nejrychlejší a nejsnadnější způsob převodu dat na nový PC je tehdy, pokud máte stále přístup k původnímu adresáři instalace programu Harmonik. V tomto případě lze fyzicky zkopírovat celý obsah adresáře "data" z původní instalace programu. Cesta, kde naleznete adresář "data" je buď standardní (C:\Program Files\Harmonik\Harmonik13 nebo C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik13) nebo bude ta, kterou jste zvolili v instalaci. Před kopírováním adresáře je nutné zastavit služby Harmonik13 a Harmonik13A (Harmonik 2022,2021) nebo Harmonik10 a Harmonik10A (Harmonik 2020,2019) nebo Harmonik96 a Harmonik96A (Harmonik 2018,2017)!

b) Pokud jste po instalaci programu nikdy neprováděli žádné kroky v nastavení zálohování a nevíte, kde máte zálohu hledat, pak zkuste na vašem PC vyhledat soubor ZALHARM.BDT. To je soubor zálohy serveru, který je defaultně nastavený po instalaci.

c) Zálohu dat lze vytvořit také jednorázově. V hlavní obrazovce programu, menu Server / SQL server / Import/Export / Export serveru - zvolte si adresář a název souboru, který bude představovat zálohu serveru. Soubor musí mít příponu .ZIP (Harmonik 2022,2021,2020,2019) nebo  .BDT (Harmonik 2018,2017)

d) Pokud máte zálohování podle svých pravidel, použijte zálohu serveru. Cestu k souboru najdete v rozhranní k zálohování, hlavní obrazovka programu, menu Nastavení / SQL server / Nastavení zálohování a automatických činností SQL serveru. Podívejte se na plán konkrétního dne/času, kde "Typ úlohy" je "Záloha serveru". V dalším sloupci "Předpis" zjistíte jméno předpisu používaného k zálohování. Ve spodní mřížce u jména předpisu ve sloupci "Název souboru včetně cesty" získáte přesné umístěný zálohy serveru.

Soubor zálohy serveru, který jste získali použitím některého ze způsobů b) c) nebo d) je komprimovaný soubor, který rozbalíte pomocí systémových prostředků (TotalCommander, WinZIP, apod.). Soubor si zkopírujte na externí disk, síťové místo apod., aby byl k dispozici pro obnovu dat na novém PC.

Obnovení dat na novém PC

1) Na novém počítači nainstalujete Harmonik, viz. harmonik.cz/plna-demo. Zvolte správnou bitovou verzi instalace - pokud na původním PC byla 32-bitová verze, musí být stejná bitová verze i na novém PC (i přesto, že nový PC je již 64-bitový). Při instalaci zvolte instalaci demo databáze.

2) Po instalaci program spustíte a zaregistrujte platnými registračními údaji. Založte si uživatele, kterým se přihlásíte k demo databázi (Volby / Založení uživatele). Tento krok je potřebný k tomu, aby se při prvním přihlášení provedla poslední dostupná aktualizace, která provede příslušné změny v nové instalaci. Jakmile se program otevře až na hlavní obrazovku, můžete ho zase ukončit.

3) Otevřete si systémovou záložku Služby: přes plochu Windows zvolit menu Start / Ovládací panely / Nástroje pro správu / Služby. Jinou alternativou je spustit konzoli Služby příkazem services.msc. Ve službách najděte služby Harmonik13 a Harmonik13A (Harmonik 2022,2021) nebo Harmonik10 a Harmonik10A (Harmonik 020,2019) nebo Harmonik96 a Harmonik96A (Harmonik 2018,2017) a zastavte obě uvedené služby! Nyní můžete provést samotnou obnovu dat serveru.

4) a)
Pokud máte jako zálohu fyzicky celý obsah adresáře "data" z původního počítače, tedy způsob a) získání dat ze zálohy, pak tímto adresářem přepište originální adresář "data" z instalace. Cesta, kde naleznete adresář je buď standardní (C:\Program Files\Harmonik\Harmonik13 nebo C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik13) nebo bude ta, kterou jste zvolili v instalaci.

4) b) c) d) 
Harmonik 2022,2021,2020,2019 - Soubor zálohy serveru, který jste získali použitím některého ze způsobů a) b) nebo c) je komprimovaný soubor s příponu *.zip a rozbalíte jej pomocí systémových prostředků (TotalCommander, WinZIP, apod.). Základní soubor zálohy obsahuje 2 soubory - base.tar.gz a pg_wal.tar.gz. Oba soubory jsou také komprimované. Po rozbalení prvního souboru base.tar.gz získáte soubor base.tar a ten znovu rozbalte. Tím získáte obsah adresáře "data", kterým můžete přepsat originální adresář z instalace. Cesta, kde naleznete adresář "data" je buď standardní (C:\Program Files\Harmonik\Harmonik13 nebo C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik13) nebo bude ta, kterou jste zvolili v instalaci. Rozbalte nyní ještě druhý soubor pg_wal.tar.gz a získáte soubor pg_wal.tar, který opět rozbalíte. Tím získáte obsah adresáře "...\data\pg_wal", který nakopírujete do uvedené cesty. 

Harmonik 2018,2017 - Soubor zálohy serveru, který jste získali použitím některého ze způsobů a) b) nebo c) je komprimovaný soubor s příponu *.bdt a rozbalíte jej pomocí systémových prostředků (TotalCommander, WinZIP, apod.). Základní soubor obsahuje další soubor se stejným názvem, ale bez přípony. Tento soubor je také komprimovaný, proto ho rozbalte (pokud nepůjde rozbalit, zkuste ho přejmenovat, aby měl příponu *.zip). Po rozbalení získáte obsah adresáře "data", kterým můžete přepsat originální adresář z instalace. Cesta, kde naleznete adresář "data" je buď standardní (C:\Program Files\Harmonik\Harmonik10 nebo C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik10) nebo bude ta, kterou jste zvolili v instalaci.

5) Po zkopírování (přepsání) dat, znovu spustíte záložku Služeb ve Windows a tentokrát obě služby Harmonik13 a Harmonik13A spustíte (Harmonik 2022,2021) nebo Harmonik10 a Harmonik10A (Harmonik 2020,2019) nebo Harmonik96 a Harmonik96A (Harmonik 2018,2017).  Nyní si již můžete spustit program Harmonik, zaregistrovat licenčními údaji a přihlásit se k datům, které jste úspěšně obnovili na novém počítači. Pokud slouží nový PC jako serverový, tedy připojují se k němu další uživatelé programu Harmonik, pak ověřte, zda-li máte nastavenou průchodnost základního portu 5501, aby se šlo k serveru připojit.