Jak nastavit spouštění programu v režimu správce?

Především na nových operačních systémech Windows8, Windows8.1 nebo Windows10 se může při spouštění programu Harmonik vyskytnout problém s registrací. Po úspěšném zaregistrování licenčními údaji a přihlášení se do programu Harmonik se zdá být vše v pořádku. Pokud se ale Harmonik ukončí a znovu spustí, program se přepne do módu demoverze a znovu vyžaduje registraci. Příčina je v nedostatečných právech k zápisům do registru Windows a ke spouštěcímu souboru programu Harmonik.

Popsaný případ s registrací nemusí být jediným příkladem, proto doporučujeme k programu Harmonik vždy nastavit úroveň oprávnění, aby se předešlo případným dalším komplikacím. Na ploše Windows klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku programu Harmonik a zvolte Vlastnosti.

Následně zvolte záložku Kompatibilita a v její spodní části klikněte na tlačítko Změnit nastavení pro všechny uživatele. Otevře se nové okno, kde v sekci Úroveň oprávnění zaškrtněte volbu Spustit tento program jako správce. Nastavení uložte stiskem tlačítka OK.