Jak instalovat na PC dvě a více různých licencí programu?

Pokud se vyskytne potřeba instalovat na jedno PC dvě a více licencí programu Harmonik (např. sdílení stejného serveru pro různé firmy), pak je možné realizovat podle následujícího postupu.

1) Pokud ještě nemáte vůbec nainstalovaný Harmonik na PC, pak si stáhněte aktuální instalační balíček a instalaci proveďte. Běžným způsobem program zaregistrujte první licencí.

2) Pro instalaci další licence Harmoniku již nepoužijete instalační balíček z bodu 1). ale provedete instalaci samostatného SQL serveru PostgreSQL. Aktuální verzi naleznete na našich stránkách sekce Ke stažení / Další ke stažení. Během instalace, bude nutná spolupráce s naší hotline linkou, připravte si proto vzdálený přístup, aby se po spuštění instalace PostgreSQL mohl připojit pracovník podpory, který nastaví systémové heslo a port. Cestu doporučujeme zvolit do stejného adresáře, kam byl instalován Harmonik, jen pod jinou složku. Tedy, jestliže je Harmonik z bodu 1) instalovaný ve standardní cestě C:\Program Files (x86)\Harmonik\Harmonik93, pak PostgreSQL instalujte do C:\Program Files (x86)\Harmonik\NAZEVFIRMY, kde NAZEVFIRMY bude název adresáře vaší firmy.

3) Spusťe program Harmonik, který již máte zaregistrovaný první licencí a vytvořte zálohu serveru, menu Server / SQL server / Import/Export / Export serveru. Více o vytvoření zálohy zde.

4) Vytvořenou zálohu obnovte do instalace PostgreSQL z bodu 2). Více o obnovení dat ze zálohy zde. Pozor na služby! Oproti uvedenému postupu můžete služby Harmonik93 a Harmonik93A nechat běžet, protože náleží instalaci z bodu 1). Zastavte službu "Postgres-sql", která náleží instalci z bodu 2). Protože zatím druhá instalace nemá svojí službu agenta, zastavíte (a po nakopírování dat ze zálohy zase spustíte) pouze tuto službu. 

5) Do základního adresáře instalace z bodu 2) nakopírujte všechny EXE, DLL a BDT soubory ze základního adresáře instalace z bodu 1). Například se jedná o soubory harmonik.exe, psql.exe, quricol32.dll, data.bdt atd. Na plochu Windows pak můžete přidat nového zástupce, který bude odkazovat na spouštěcí soubor harmonik.exe ze základního adresáře instalace z bodu 2).

6) Pokud spustíte program z nové instalace, bude chtít zaregistrovat - a zde právě použijte další licenci. Po ověření licence se již můžete připojit k novému serveru, který se v tuto chvíli liší pouze v čísle portu. Data databází a firem jsou stejná, protože se obnovila ze zálohy. Přes prostředky programu provedete založení nové databáze, nové firmy, zrušení nepotřebných databází, firem, založíte nové uživatele apod.

7) Posledním krokem je vytvoření služby zálohování na novém serveru. Do adresáře instalace z bodu 2), konkrétně do složky BIN, založte nový textový soubor agentr.ini, který bude obsahovat následující údaje:

[AGENT93]
CestaDB=C:\Program Files (x86)\Harmonik\NAZEVFIRMY
Port=5502
CestaPy=C:\Python32

8) Ve stejném adresáři (nebo pomocí příkazového řádku v režimu "správce") spusťe soubor pg_harm.exe s parametrem, pg_harm /INSTALL jmeno_sluzby_agenta, kde jmeno_sluzby_agenta je jméno služby pro zálohování, např. Harmonik93A_NAZEVFIRMY. Pokud v uvedeném adresáři soubor nenajdete, pak si jej zkopírujte z originální instalace. Nainstalovanou službu najdete ve službách, kde ji také můžete spustit. Běh služby zajišťuje zálohování nového serveru z bodu 2), nastavte zálohování dle postupu zde.

9) Jestliže potřebujete zprovoznit další licenci na stejném PC, opakujte postup v bodech 2) až 8).