Jak hromadně zjistit zda byly e-maily odeslány?

Přestože není v nabídce modulu přímo exaktně odpověď na položenou otázku, její zjištění je prakticky triviální. V seznamu e-mailů modulu Sklad e-mailů se použije funkce "Předdefinovaná podmínka (Shift+F3)" a zvolí položka "Dle data odeslání". Zobrazí se okno Podmínka a do vyhledávacího pole "Zadejte datum pro vyhledání" se nezadá žádný údaj z okno podmínky se ukončí tlačítkem "OK". V další zobrazené nabídce se zvolí volba "Prázdný údaj" a na poslední nabídce se pak zvolí tlačítko "Vybrat data" pro případ, že chceme zobrazit všechny neodeslané emaily, pokud chceme zobrazit všechny zobrazené emaily, pak se před stiskem tlačítka "Vybrat data" nejdříve zaškrtne volba "Negace". Ve výsledné množině (odeslaných / neodeslaných) lze dále hledat a vyhledat tak navíc všechny z tohoto měsíce atp., dle odesílatele atd.