Změny v nemocenském pojištění 2018

V oblasti nemocenského pojištění došlo resp. dochází v roce 2018 k několika důležitým změnám, na které upozorňujeme v tomto souhrnném článku. Rozšiřujeme tém informace, které jsme již přinesli dříve a to v článku Změny ve mzdách od 1.1.2018, který si můžete přečíst zde.

Mzdové konstanty pro rok 2018

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění dle § 6 odst. 2 zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zůstává pro rok 2018 nezměněný a činí 2 500 Kč za kalendářní měsíc. Od 1.1.2018 byla ale zvýšena sazba nemocenského od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nemocenské činí 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. kalendářního dne 72 % - místo 60 %, jak v minulosti náleželo po celou dobu nároku na nemocenské.

Otcovská

Je úplná novinka v roce 2018. Nastoupit na otcovskou lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a její výplata náleží za dobu 7 kalendářních dnů - dobu nelze přerušovat. Výše otcovské je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. V případě narození dvojčat či vícerčat náleží otcovskou stejně jako v případě narození jednoho dítěte (náleží tedy jen jednou)

Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a je účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Po dobu čerpání otcovské nesmí OSVC osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Nástup na otcovskou je obecně třeba určit nejdříve na den narození dítěte a nejpozději na den, kdy uplyne 6 týdnů od narození dítěte (k datu narození dítěte přičteme 41 dnů a tento den lze nejpozději zahájit čerpání otcovské). Otcovskou lze od 1.2.2018 čerpat i u dítěte narozeného 21.12.2017 či později.

Dlouhodobé ošetřoování

Od 1.6.2018 bude nově možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. To budou moci využít ti, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

Dlouhodobé ošetřovné budou moc čerpat i OSVČ, a to za předpokladu jako u otcovské dávky.