Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
06.09.20172017.127Nově se ve mzdách sleduje počet hodin přesčasů za rok. Informaci počtu hodin přesčasu do limitu nebo nad limit 150 h/rok, lze zobrazit v Kontrolní sestavě.
30.08.20172017.127Do mezd doplněn nový soubor mzdových složek "Pohotovost". MS140 slouží k zadání počtu hodin pracovní pohotovosti. Složka MS141 určuje procenta ohodnocení pohotovosti a počítá se z průměrného výdělku (základu pro náhrady) MS915 (Kč/hod). MS141 je možné zadat do číselníku příplatků nebo do Předpisu prémii a příplatků. Výsledná složka MS142 je v Kč a načítá se do součtové složky MS957 celkové náhrady. Upraveny byly také tiskové sestavy výplatních lístků a přehled náhrad.
22.06.20172017.122Doplněna možnost vyhledávání v položkách dokladu Přesun mezi sklady pomocí funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)" nebo "Ruční výběr dokladu (F8)".
22.06.20172017.122Modul Přesun mezi sklady doplněn o funkci generování dokladu dodacího listu. V modulu Vytvořena nová sekce menu "Přenosy" a do ní umístěna funkce "Generování dodacího listu (Ctrl+L)". Generování reaguje jak na výběr dokladů, tak i na výběr jednotlivých položek v dokladech.
22.06.20172017.122Modul Expedice a výroba doplněn o funkci umožňující generování dokladu v modulu Přesun mezi sklady. Určeno například pro stavy po dokončení výroby, postupného prodeje pomocí meziskladu pro určitého zákazníka atp. Doplněno sestavou Balící list. Funkce v modulu umístěna do nabídky Přenosy jako "Generování přesunu mezi sklady (Ctrl+S)".
14.06.20172017.126Do parametrů mezd přidán nový přepínač, který slouží k ohodnocení zůstatku dovolené při 12h směnách. Pokud má zaměstnanec 12h směnu (nebo jakoukoliv jinou a různou od standardní 8h směny), je možné ovlivnit, jak se bude počítat MS153 - dovolená zbývá. Pokud nebude přepínač zatržený, pak zůstává výpočet stejný jako doposud - tedy při dovolené 1 den, se odečte právě 1 den. Jestliže bude přepínač aktivní, pak se odečte poměr hodinové směny ke standardní 8h. Tedy v případě 12h směny to bude 1.5 dne. Smysl nastavení je v možnosti volby - v první variantně by měl být nárok na dovolenou v personalistice evidován jako 13.5 dnů, ve druhém jako 20 dnů - pro oba myšleno v případě 4-týdenní nároku na dovolenou. Nastavení se promítne do výplatních lístků, což je to podstatné - zaměstnanec chce znát svůj nárok a zbývající dovolenou, ale tento nárok se může podle různých zvyklostí ve firmách lišit.
14.06.20172017.121Změnou protokolu providera docházelo při kontrole aktualizace upgrade k chybovému hlášení "P". Přepracováno změnou protokolu FTP -> HTTP.
14.06.20172017.126Rozšířeno políčko "Doklad" v číselníku předpisů časového fondu, stejně tak ve formuláři "Příloha k žádosti ..." z důvodu vydávání elektronických neschopenek, ve kterých je číslo dokladu delší, než byl stávající formát běžně vydávaných neschopenek.
13.06.20172017.126Pokud byly k sobě spárovány pracovně právní vztahy pro účely společného zdanění a následně došlo k jejich "odpárováni", zůstávaly v hlavním vztahu MS305 a MS307. Opraveno, nyní se smažou.
13.06.20172017.126Pokud se dopočítávalo zdravotní pojistné do minimálního vyměřovacího základu (MVZ) a bylo nastaveno, aby odvod uhradil zaměstanec, tak při zadání odstupného (MS345) z výpočtu zmizel základ MVZ (MS935). Opraveno.
07.06.20172017.120Při načítání podmínek třídění je zohledňován seznam sloupců datového zdroje a uložené podmínky třídění pro uložené i dynamické tabulky i dotazy.
07.06.20172017.120Modul Výdej ze skladu doplněn při uložení položky o automatický výpočet a zobrazení odpovídající nákupní ceny každé položky.
01.06.20172017.123V modulu mezd opravena nefunkčnost tisku Příkazu k úhradě.
01.06.20172017.119Modul Příjem na sklad doplněn o funkci "Součet sloupce (F6)" jak v seznamu dokladů, tak v mřížce položek.
01.06.20172017.119Dojde li z nějakého důvodu ke ztrátě spojení a je-li to možné, vydá program dotaz "Ztráta spojení s SQL serverem XYZ. Navázat spojení znovu?". Pokud uživatel odpoví kladně, zkusí klient navázat spojení znovu. Tento způsob rekonektování je poměrně časově zdlouhavější, je zapotřebí vyčkat na navázání spojení.
01.06.20172017.119Datová chybová hlášení doplněna ke standardním chybovým hlášením pro možnost lepší specifikace chyb zadávání.
26.05.20172017.119Funkce "Jiná firma" dostupná z hlavního menu programu z důvodů použití nových programových komponent zrušena. Náhradou je - jako doposud - možnost spustit na jednom počítači takový počet programů Harmonik, který odpovídá licenci (B), a v každém se připojit na jinou firmu nebo i databázi. Tímto způsobem je nahrazena výše zmíněná funkce a lze se přepínat mezi firmami. Navíc tyto firmy nemusí být umístěny v jedné a téže databázi.
V případě, že je ikona tlačítka umístěna na pracovní ploše programu Harmonik, tak je v této verzi zrušena (zmizí) a funkce se již nenabízí v menu Editace rozmístění tlačítek.
19.05.20172017.118Zapracovány databázové komponenty verze 7.0.2
15.05.20172017.118Funkce "Součet sloupce (F6)" přesunuta v modulech z nabídky "Výběry a třídění" do nabídky "Pohledy". Funkce přidána do modulů Evidence a Závazky a pohledávky (v Evidenci).
15.05.20172017.118Funkce Třídění (F5) při načítání uložených třídění kontroluje, zda uložené údaje pro třídění jsou obsaženy v datovém zdroji. Pokud je některý z údajů pro třídění např. tzv. Vypočtený údaj (v hlavičce mřížky tmavě šedivý), který lze použít pro třídění, ale ne pro uložení údajů pro třídění, pak se takto uložené třídění nezohlední a je nutno vytvořit jiný předpis.
12.05.20172017.118Datový editor doplněn v SQL příkazech o podporu interních příkazů *q*, *w* a *p*.
12.05.20172017.118Modul Expedice a Výroba doplněn o možnost použití zjednodušeného pohledu v seznamu dokladů. Pro rozsáhlé databáze přináší vyšší rychlost při úvodním zobrazení modulu.
05.05.20172017.118Zobrazení detailních informací v seznamech modulů Deník, Fakturace, Email, Evidence, Compost a Expedice vzájemně odděleno, každý modul může mít nastaven jiný způsob zobrazení a výšku panelu doplňujících informací.
05.05.20172017.118Pro uživatele, kteří nepoužívají přepínání nemodálních oken mezi moduly pomocí nástrojové lišty vpravo na monitoru, lze tuto lištu pomocí nabídky "Vypnout zobrazení lišty nemodálních oken" vyvolané z popup nabídky na této liště. Opětovné zapnutí zobrazování je možné zapnout z popup nabídky spojené s hlavní plochou programu pomocí nabídky "Zapnout zobrazení lišty nemodálních oken".
02.05.20172017.118Přepínání mezi moduly spuštěnými jako nemodální okna doplněno o automatickou obnovu dat po návratu do modulu. Data v modulu se obnoví jen v tom případě, když uživatel opustí modul v seznamu (dokladů).