Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
14.11.20172018.1Do programu zapracovány dva nové moduly týkající se práce s soubory. Jeden modul slouží k jejich prohlížení, druhý pak umožňuje jejich editaci. Nový systém zejména nevyžaduje jakýkoliv externí prohlížeč PDF a pro uživatele tím odpadá jak nutnost jejich instalace, tak povinnost před otevřením (vygenerováním) nového PDF externí prohlížeč v rámci otevřených oken systému nalézt a zavřít. Modul "Prohlížeč PDF" nelze vyvolat z menu programu a je inicializován výhradně programem Harmonik po vygenerování souboru PDF. Kromě mnoha způsobů zobrazení souboru podporuje Prohlížeč výběr některých stran zobrazeného dokumentu a tisk celého dokumentu nebo vybraných stran. Umožňuje otáčení stran a připojení externího dokumentu v PDF. Navíc umožňuje použít funkci "Uložit do Editoru PDF". Takto je možné k dalšímu zpracování v rámci aktuálního sezení uložit neomezené množství aktuálně vygenerovaných PDF souborů. Další přesuny zabudované v modulu jsou zápisy do Modulu skladu dokumentů a Editoru e-mailů, lze tedy rovnou vygenerovaný dokument uložit nebo nechat odeslat e-mailem. "Prohlížeč PDF" je konstruován jako modální okno systému, to znamená, že pokračovat v práci s programem lze až po jeho uzavření, slouží tedy k práci s právě vygenerovaným modulem. "Editor PDF" je naopak koncipován jako nemodální okno, tedy lze s ním pracovat paralelně s ostatními moduly. Editor PDF lze zavolat z menu Editorů v hlavním okně programu nebo ze systémového menu umístěného v pravé liště nemodálních oken programu. Editor PDF kromě činností, které umí i prohlížeč PDF, zvládá přidávání dalších stran do vygenerovaného či načteného dokumentu, na strany doplňovat texty, obrázky a jednoduché grafické objekty, dokumenty spojovat a rušit v nich vybrané strany, ukládat na disk ve formátu PDF, TXT, RTF či HTML, pracovat s anotacemi, doplňovat proměnné a využívat tak dokumenty jako datové formuláře pro sběr dat. Některé funkce budou teprve aktivovány, další se budou doplňovat. Nyní tedy lze dokončit popis výše uvedené funkce "Uložit do Editoru". Po zavření "Prohlížeče PDF" lze dále pracovat v jednotlivých modulech a kdykoliv zavolat "Editor PDF". Tak lze spojit do jediného dokumentu různé sestavy, grafy a formuláře, například uzávěrku účetního roku, inventuru skladu, uzávěrku mezd atd.. Editor PDF je umístěn v hlavním okně programu v nabídce Editory.
01.11.20172018.1Přepracován Editor sestav typu Excel. Modul přejmenován dle dodavatele základních komponent na Editor sestav FlexCel (flexibilní excel, t.j. dynamicky generovaný excel). Editor podporuje původně generované sestavy pro Excel 2007, jedinou vyjímkou je zobrazení obrázků v rámci generování, to nyní není podporováno. Zároveň byl připojen generátor založený na Excelu 2016, což je rozsahově mnohonásobně variabilnější přístup k datům. Nový typ předlohy se zvolí při jejím založení, nově je menu rozděleno dle typů generovaných předloh. Zároveň do seznamu pro lepší přehled doplněn sloupec Typ, kde číslo rovné a vyšší šestce představuje nové typy vzoru 2016, nižší pak předlohy vzoru 2007. Po založení předlohy je nutné provést export předlohy, teprve pak jsou dostupné další volby. Import předlohy se provede tak, že se založí nová předloha a místo exportu předlohy se provede import požadované předlohy. Pro nový typ je doplněn i export do PDF, v případě potřeby může být doplněn export do HTML.
27.10.20172018.1Jednotlivé moduly budou postupně vybaveny Toolbary (ovládacími lištami s nástrojovými tlačítky) ve stylu aplikací MS Word či MS Excel. Nové Toolbary jsou nadále označovány jako nástrojové panely a obsahují výrazně více ovládacích prvků, jejich vzhled lze nastavit odlišně pro každý modul, k dispozici je přes dvacet stylů. Jednotlivé sekce lze vypínat přes sytémové tlačítko sekce, pozici prvků lze editovat. Zůstala zachována možnost zobrazení původní jednoduché nástrojové lišty s názvem nástrojová lišta. Mezi nástrojovou lištou a nástrojovým panelem se lze přepínat pomocí nové funkce "Zobrazení toolbaru (Shift+Ctrl+F12)" dostupné v jednotlivých modulech z nabídky "Pohledy". Pokud je zobrazena nástrojový panel a je zapotřebí jej na chvíli skrýt, lze použít "nedokumentovanou" funkci Ctrl+F1.
18.10.20172018.1Nástrojovou lištu lze libovolně přemisťovat po modulu, při novém spuštěním modulu bude lišta opět umístěna ("zadokována") u horního okraje.
18.10.20172018.1Zadat poznámku k dokladu je umožněno i v průběhu pořizování dokladu
16.10.20172018,1Ve formuláři Kontrolního hlášení nově upraveno generování PDF. Tisknou se pouze oddíly kontrolního hlášení, ve kterých bylo plnění.
09.10.20172018.1Textový editor nahrazen zcela novým modulem, nový textový editor podporuje základní funkce WYSIWYG editoru pro formátovaný text. Podporuje formátovaný text s odrážkami, hypertextovými odkazy, obrázky, odsazením, zarovnanými odstavci. Jsou k dispozici dokovací panely nástrojů nebo páskové panely nástrojů, které slouží k provádění funkcí schránky, vrácení zpět / zpět, formátování, zarovnání odstavců, vložení kuliček, obrázků, hypertextových odkazů a speciálních znaků. Nabízí funkce pro sloučení, zvýraznění textu, vyhledávání a nahrazení, zrušení / obnovení, schránky, tisk. Načte text z souborů .RTF, .TXT a .HTML, exportuje do souborů .PDF, .TXT, .RTF, .HTML. Editor podporuje přetažení POLE objektů a emotikonů. Plánuje se podpora kontroly pravopisu a automatických opravy a to buď při psaní nebo staticky v seznamu dokladů. Editor podporuje MailMerge, tedy nahrazování vyznačených proměnných textu databázovými hodnotami a generování jednotlivých dokumentů, plánuje se přímé propojení s modulem e-mailů. Zachována podpora editování poznámek dokladů jednotlivých modulů v Textovém editoru, podpora ukládání textů poznámek v ASCII nebo RTF a zachování většiny funkcí Textového editoru i pro editaci poznámek. Pokud se přepne ukládání poznámek z ASCII do RTF, nejsou původní poznámky dokladů jednotlivých modulů dostupné. V případě přepnutí z RTF do ASCII, jsou tyto poznámky zapsané v kódu RTF.
04.10.20172018.1Tzv. nový Editor formulářů aktualizován, modul Editor číselníků doplněn o stejnou možnost, lze tedy nyní již vytvářet číselníky funkčně i vzhledově podobné ostatním modulům programu. Číselníky vytvořené v novém editoru by se měly vyznačovat také vyšší rychlostí zobrazování.
03.10.20172018.1Dotaz na provedení zálohy během uzávěrky z důvodu nemožnosti synchronizace jednotlivých kroků zrušena. Upraven dotaz na úvod zálohování: "Opravdu provést uzávěrku? Jste si jisti, že máte provedenu zálohu dat ???".
03.10.20172018.1Sekce nastavení profilů doplněna o možnost nastavení typu fontu a jeho velikosti. Zejména při volbě velikosti fontu je zapotřebí brát v potaz rozmístění jednotlivých prvků ve formulářích a jejich možnosti zobrazení zvolené velikosti.
02.10.20172017.128Aktualizované platové tabulky s platností od 1.11.2017
02.10.20172018.1Nabídka Volby dostupná z úvodního menu programu doplněna o funkci Styl zobrazení programu. Tato nabídka umožňuje uživateli zvolit některý ze stylů, který je programem podporován, ale také umožňuje zvolit uživatelem definovaný zcela libovolný styl. Zvolený styl je uložen a je do další změny programem používán.
02.10.20172018.1Tlačítko Zřízení přístupu z nabídky Volby přihlašovacího okna zrušeno. Jeho funkčnost přesunuta do výklopné nabídky dostupné z tlačítka Údržba databáze. Kromě faktické údržby databáze jsou dostupné v rámci údržby také nabídky Zřízení přístupu z internetu a Monitoring.
02.10.20172018.1Nejmenší podporované rozlišení obrazovky změněno z 640x480 na 800x600.
02.10.20172018.1Klient přepracován pomocí nového programovacího nástroje. Způsob ovládání a logika uspořádání menu zachována.
06.09.20172017.127Nově se ve mzdách sleduje počet hodin přesčasů za rok. Informaci počtu hodin přesčasu do limitu nebo nad limit 150 h/rok, lze zobrazit v Kontrolní sestavě.
30.08.20172017.127Do mezd doplněn nový soubor mzdových složek "Pohotovost". MS140 slouží k zadání počtu hodin pracovní pohotovosti. Složka MS141 určuje procenta ohodnocení pohotovosti a počítá se z průměrného výdělku (základu pro náhrady) MS915 (Kč/hod). MS141 je možné zadat do číselníku příplatků nebo do Předpisu prémii a příplatků. Výsledná složka MS142 je v Kč a načítá se do součtové složky MS957 celkové náhrady. Upraveny byly také tiskové sestavy výplatních lístků a přehled náhrad.
22.06.20172017.122Doplněna možnost vyhledávání v položkách dokladu Přesun mezi sklady pomocí funkcí "Hledání z pozice kurzoru (Alt+F3)" nebo "Ruční výběr dokladu (F8)".
22.06.20172017.122Modul Přesun mezi sklady doplněn o funkci generování dokladu dodacího listu. V modulu Vytvořena nová sekce menu "Přenosy" a do ní umístěna funkce "Generování dodacího listu (Ctrl+L)". Generování reaguje jak na výběr dokladů, tak i na výběr jednotlivých položek v dokladech.
22.06.20172017.122Modul Expedice a výroba doplněn o funkci umožňující generování dokladu v modulu Přesun mezi sklady. Určeno například pro stavy po dokončení výroby, postupného prodeje pomocí meziskladu pro určitého zákazníka atp. Doplněno sestavou Balící list. Funkce v modulu umístěna do nabídky Přenosy jako "Generování přesunu mezi sklady (Ctrl+S)".
14.06.20172017.126Do parametrů mezd přidán nový přepínač, který slouží k ohodnocení zůstatku dovolené při 12h směnách. Pokud má zaměstnanec 12h směnu (nebo jakoukoliv jinou a různou od standardní 8h směny), je možné ovlivnit, jak se bude počítat MS153 - dovolená zbývá. Pokud nebude přepínač zatržený, pak zůstává výpočet stejný jako doposud - tedy při dovolené 1 den, se odečte právě 1 den. Jestliže bude přepínač aktivní, pak se odečte poměr hodinové směny ke standardní 8h. Tedy v případě 12h směny to bude 1.5 dne. Smysl nastavení je v možnosti volby - v první variantně by měl být nárok na dovolenou v personalistice evidován jako 13.5 dnů, ve druhém jako 20 dnů - pro oba myšleno v případě 4-týdenní nároku na dovolenou. Nastavení se promítne do výplatních lístků, což je to podstatné - zaměstnanec chce znát svůj nárok a zbývající dovolenou, ale tento nárok se může podle různých zvyklostí ve firmách lišit.
14.06.20172017.121Změnou protokolu providera docházelo při kontrole aktualizace upgrade k chybovému hlášení "P". Přepracováno změnou protokolu FTP -> HTTP.
14.06.20172017.126Rozšířeno políčko "Doklad" v číselníku předpisů časového fondu, stejně tak ve formuláři "Příloha k žádosti ..." z důvodu vydávání elektronických neschopenek, ve kterých je číslo dokladu delší, než byl stávající formát běžně vydávaných neschopenek.
13.06.20172017.126Pokud byly k sobě spárovány pracovně právní vztahy pro účely společného zdanění a následně došlo k jejich "odpárováni", zůstávaly v hlavním vztahu MS305 a MS307. Opraveno, nyní se smažou.
13.06.20172017.126Pokud se dopočítávalo zdravotní pojistné do minimálního vyměřovacího základu (MVZ) a bylo nastaveno, aby odvod uhradil zaměstanec, tak při zadání odstupného (MS345) z výpočtu zmizel základ MVZ (MS935). Opraveno.