Technický deník

Techický deník slouží pro evidenci úprav, oprav, přidávání nových funkcionalit apod., které se v ekonomickém systému Harmonik denně provádějí. Uživatelé tak mají možnost tyto změny pravidelně sledovat. Standardně se zobrazí až 25 zápisů za poslední měsíc. Pomocí formuláře lze nastavit jiné zobrazení, hledat klíčová slova apod.

Technický deník
Z výběrového boxu vyberte období, za které chcete zobrazit změny v technickém deníku.
Zadejte klíčové slovo pro hledání v technickém deníku.
Z výběrového boxu vyberte maximální počet zobrazených záznamů změn v technickém deníku.
 
DatumVerzeKlientDatabázeZměna
08.04.20202020.111Pro usnadnění práce s vyplněním mzdových podkladů pro program Antivirus MPSV, jsme pro naše uživatele připravili tiskové sestavy s výstupem dat do Excelu. Mzdová data tak není nutné přepisovat nebo ručně dopočítávat částky zdravotního a sociálního pojistného za firmu z vyplacené náhrady. Více na našich stránkách http://www.harmonik.cz/aktuality/antivirus-covid
01.04.20202020.111Číselník ročního vyúčtování, který se používá pro formulář Vypočet daně a daňového zvýhodnění, rozšířen. Nově lze zadat také všechny částky od předchozího zaměstnavatele. Tyto hodnoty se pak přičtou do formuláře na odpovídající řádky.
01.04.20202020.111V souvislosti s vydáváním potvrzení pro ošetřovného v důsledku zavření školek nebo škol, které nemá žádné číslo rozhodnutí, byl upraven formulář Příloha k žádosti o nemocenské 2020. Pokud evidujete ošetřovné bez čísla rozhodnutí, zatrhněte ve formuláři také políčko "Zahraničí mimo Slovensko". Formulář při ukončení nahlásí propustnou chybu a půjde provést jeho export do XML pro nahrání na e-portál ČSSZ, resp. odeslat formulář přímo z programu Harmonik na ČSSZ přes komunikační kanál VREP.
26.03.20202020.110V souvislosti se změnou pravidla v proplácení ošetřovného bylo do číselníku opakovaných složek přidáno nové zatrhávací políčko Karanténa. V případě zadání MS178 - ošetřovné a zatržení pole Karanténa, není kontrolován limit 9 nebo 16 kalendářních dnů. Zároveň po uložení program automaticky vypočte počet limitních dnů, který bude přímo odpovídat počtu kalendářních dnů.
12.03.20202020.16Načítání zpráv uživatelům při startu odloženo na další periodu čtení informací programu pro zrychlení zobrazení stavových zpráv (barevné LED diody na hlavní obrazovce)
10.03.20202020.16Modul "Editor sestav a grafů" změněn z modálního na nemodální.
09.03.20202020.15Přidána podpora zaheslování výplatního lístku, který se posílá přímo z programu na e-mail zaměstnance, prostřednictvím PINu. V personalistice na záložce Personální údaje, vedle políčka e-mail, je nové editační pole PIN. Pokud je vyplněné (až 20 znaků), je každý elektronický výplatní lístek zabezpečen tímto heslem. Do programu také přidána možnost hromadného naplnění údajů PIN pro všechny/vybrané zaměstnance. Funkci najdete v menu Utility / Generovat data / Generování údaje PIN. Je možné si vybrat z náhodného vygenerovaného 4-místného PINu, z roku narození nebo z čísla za lomítkem rodného čísla. Přidělený PIN je možné zaměstnanci poslat elektronicky a to přes novou tiskovou sestavu, dostupnou v menu Tisk do e-mailu (SHIFT+F9) / Doplatky / Výplatní lístek / Přiřazené PIN.
06.03.20202020.18V případě, kdy byly evidovány složky MS315 daňový bonus nebo MS317 vráceni ročního bonusu a existovala exekuce s dluhem menším, než výše těchto daňových bonusů, tak se vyplacená měsíční částka exekuce dostala nad celkový dluh exekuce. Opraveno.
04.03.20202020.15Pro malé využití v programu zrušen přepínač "Provozní stav bez informačních údajů". Možnost zobrazení logů replikací a SQL serveru přímo na ploše programu zrušena, zobrazování informačních údajů ve stavové liště naopak ponecháno zapnuté, oboje bez možnosti změny. Do sekce Přepínačů doplněn nový přepínač "Trvalé zobrazení panelu Modulů". Ovládání panelu Modulů změněno. Zrušena možnost ukotvení panelu pomocí tlačítka v horní liště panelu Modulů, možnost trvalého ukotvení panelu přesunuta do nového přepínače. Nastavení je platné pro program, tedy pro všechny firmy a uplatní se při startu programu. Defaultní nastavení přepínače je vypnuto, chování programu je pak obdobné dosavadnímu.
03.03.20202020.17V číselníku předpisů opakovaných složek srážek pro mzdové složky "MS423 - srážka z čisté mzdy v %" a "MS425 - srážka z hrubé mzdy v %" přidána možnost zapsat bankovní účet pro příkaz k úhradě.
26.02.20202020.16Aktualizován formulář Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti včetně funkcí pro export do XML a přímého poslání přes kanál VREP na ČSSZ.
26.02.20202020.16Do číselníku opakovaných předpisů příplatků a dalších částek ke mzdě přidána možnost zaevidovat složku MS385 nepeněžitá plnění.
12.02.20202020.14Přepínače, které se uplatňují pro všechny uživatele v rámci firmy, jsou označeny světle zelenou barvou (typ Parametry programu), přepínače, které jsou platné pro celou databázi, jsou označeny světle hnědou barvou.
11.02.20202020.14Do modulu Mzdy doplněn formulář "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti"
11.02.20202020.14Z důvodu stále se rozšiřující nabídky různých verzí programu Team Viewer a nutnosti různé manipulace s instalovanými a puštěnými programy, se bude postupně přecházet na alternativní program UltraViewer. Z tohoto důvodu přejmenována nabídka "Zřízení přístupu z internetu (Ctrl+F12)" v sekci "Klient" na "Zřízení přístupu" a definována jako subnabídka, která obsahuje dvě funkce - původní přejmenovanou na "Přístup z internetu - TeamViewer (Ctrl+F12)" a novou funkci "Přístup z internetu - UltraViewer". Obě nabídky jsou si rovnocenné a jejich použití bude na rozhodnutí uživatele. V současné době nemusí být soubory potřebné pro druhou funkci v instalaci dostupné a je nutné postupovat dle rad pracovníků hotline.
11.02.20202020.14Doplněno automatické stahování denních devizových kurzů z ČNB. Automatické stahování se ovládá z menu "Nastavení / Aktualizace číselníků / ČNB / Automatická aktualizace". Zde se nachází funkce "Denní kurs", která funguje jako přepínač, zda se mají automaticky kurzy z ČNB stahovat nebo ne. Defaultní hodnota je nastavena na ruční stahování (pevný kurz). Pro které měny se mají kurzy automaticky stahovat se určí v číselníku měn zaškrtnutím políčka Denní kursy. Denní kurzy se kontrolují několikrát denně dle zatížení programu a serveru ČNB. Stažené kurzy je možné zobrazit v nabídce "Nastavení / Číselníky" a v podnabídce "Obecné číselníky / Číselník kursů / Číselník kursů".
03.02.20202020.13Upraven modul pro zadávání licence programu. Pro standardní licencování přibyl nový dělený řádek. Je nadepsán upozorněním "Editujte jen v případě znalostí". Obsahuje zaškrtávátko a editační box a slouží k dopředné registraci počítačů typu terminál tak, aby tuto operaci již nemusel provádět vzdálený uživatel například z důvodu, že ani licenční číslo nemá.
30.01.20202020.12Pro generování PDF přidávány volby ovlivňující výsledný dokument. V současné době lze použít šifrování PDF včetně omezení tisku, kopírování nebo editace PDF. V obráceném případě lze pro editaci PDF využít například on-line nástroj na adrese https://www.sejda.com/pdf-editor.
28.01.20202020.11Modul "Sklad emailů" doplněn o funkci "Poštovní klient", který umožňuje převod z vygenerovaného záznamu v modulu "Sklad emailů" zobrazit kompletní zprávu v asociovaném lokálním poštovním klientovi, email ještě dále ručně upravit a poslat například pod jinou identitou.
27.01.20202020.1Tabulka "Verze firem" v sekci "Server" rozšířena o údaj čísla "Aktualizace"
27.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu rozšířena o "Textový editor"
24.01.20202020.1Sekce "Kancelář" v hlavním menu programu doplněna o "Prohlížeč souborů typu Excel (Flexcel)"
24.01.20202020.1Do prohlížeče PDF přidána možnost elektronického podpisu zobrazeného dokumentu.
24.01.20202020.1Vizuálně upraveno hlavní menu programu. Všechny nabídky platí, že nemají tučný font písma. Nabídky se vizuálně a významově liší barvou pruhu vlevo od nabídky pod případnou ikonou nabídky. Barva pruhu může být:
kovově modrá: nabídka volá nemodální okno programu (dokovatelné okno programu) lze jej kdykoliv během práce opustit a přepnout se do jiného stejně označeného okna.
červená: nabídka volá modální okno, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu
fialová: je voláno modální okno tvořené číselníkem, práci v tomto okně je vždy nutné zcela dokončít a teprve pak se vrátit do nabídky programu
žlutá: označuje funkci nebo přepínač ovlivňující nastavení ve všech firmách celého SQL serveru. Pokud se jedná o přepínač, je písmo nabídky buď podtržené, pokud přepínač platí, nebo je písmo nabídky přeškrtnuté, pokud je přepínač nastaven na hodnotu neplatí.
Pokud není splněna některá z výše uvedených kategorizací, je barva pruhu šedá (např. podmenu atd.).
23.01.20202020.1Modul Editor PDF doplněn o možnosti předání zobrazeného dokumentu, jako přílohy nového emailu rozpracovaného v poštovním klientovi počítače.