Účetní blog

V pátek 25.9. vláda schválila návrh tzv. kurzarbeitu, který by brzy měli poslanci projednat v režimu legislativní nouze a pokud návrh schválí, bude jej dále projednávat Senát. Příslušná úpravy by tedy mohla být schválena tak, aby v podstatě... Více »

Dne 28.8.2020 na tiskové konferenci vlády byl představený návrh na zrušení superhrubé mzdy. Společně se zrušením by mělo dojít k zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob. Kromě současné 15% sazby daně návrh počítá také se sazbu 23... Více »

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 na stránkách MfČR bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z... Více »

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2020, zde se zaměřujeme na... Více »

Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2020. Souběžně také doplňujeme článek o ... Více »