Účetní software aktuality

Aktuality

28-06-2019
Aktualizace Harmonik 2019 č.16
Upozorňujeme, že je zapotřebí, aby uživatelé programu Harmonik 2019, kteří používají mzdový modul, měli před uzávěrkou mezd z 06/2019 do 07/2019 staženou aktualizaci č.16. V této aktualizaci se upravovaly mzdové konstanty od 1.7.2019  - odvody... Více »
18-03-2019
Upgrade Harmonik 2019 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2019. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_10_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
31-01-2019
Upgrade VABANK DOS 2019 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2019 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

04-10-2019
Změny DPH od 1.10.2019
Rozsáhlá novelizace zákona o DPH od 1.4.2019 vyvolala dvě drobné změny v praktickém uplatnění DPH. První změna se týká zaokrouhlování, u kterého po šesti měsících od účinnosti novely vypršelo přechodné ustanovení k uplatnění „starého“ systému, a... Více »
16-09-2019
Novela EET schávela
Poslanecká sněmovna 13.9.2019 definitivně potvrdila vládní novelu zákona o EET. Ta nyní míří k podpisu prezidenta a po jeho předpokládaném podpisu by měla být do konce září vyhlášena ve Sbírce zákonů. V tom případě by ke spuštění poslední vlny EET... Více »
31-05-2019
Srážky ze mzdy, exekuce - změna od 1.6.2019
Od 1. 6. 2019 dochází ke změně ve výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Podle § 278 OSŘ nesmí být povinnému sražena z čisté mzdy tzv. „základní částka“, kterou stanoví vláda nařízením. Podle NV 595/2006 Sb. se při... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

22-10-2019
2019.1 / databáze: 29
Do číselníku Předpisů časového fondu přidána funkcionalita, která řeší opakující se situaci ze mzdové praxe, která doposud nešla vyřešit bez asistence hotline. Jedná se o situaci, kdy se zjistí, že nemoc nebo ošetřovné mělo být ukončeno již v předchá ... Více »
15-10-2019
2019.1 / databáze: 29
Opraveno nezobrazování hodnoty Popis v seznamu číselníku Předpisů mzdových složek - srážek ze mzdy. Opravena nefunkčnost možnosti uživatelského výběru MS v číselníku Sumář mzdových složek. ... Více »
14-10-2019
2019.1 / klient: 27
Funkce "Kopírování nastavení prvků do jiné firmy", dostupná v hlavním menu programu v sekci "Nastavení" nebo v popup menu hlavní obrazovky programu, rozšířena. Nad definiční mřížku, kde lze stanovit do kterých dalších firem se má nastavení aktuální f ... Více »