Účetní software aktuality

Aktuality

23-05-2018
Zásady ochrany soukromí a GDPR
Na webové stránky naší společnosti SIT & KHASO v.o.s. jsme přidali informace o zásadách ochrany soukromí, obecné informace o GDPR, jaké vlastnosti má ekonomický program Harmonik pro splnění podmínek GDPR a směrnici pro vzdálený přístup. Odkaz... Více »
11-05-2018
GDPR a Harmonik - šifrované spojení SSL
V rámci podmínek GDPR bylo změněna technologie připojování klienta k SQL serveru. Prioritně je nově komunikace nastavena jako zabezpečená SSL. V případě, že zabezpečené připojení SSL server neposkytuje, připojí se klient (program Harmonik) pomocí... Více »
10-05-2018
Změna certifikátu DIS.CSSZ.2019
Pro odesílání dat formulářů na úřad České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) je nutné mít nainstalovaný platný certifikát, který úřad vydává. Certifikát je vždy platný na 1 kalendářní rok a obvykle je vydáván v průběhu aktuální roku na ten... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

22-05-2018
Dlouhodobé ošetřovné nově od 1. 6. 2018
Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož... Více »
20-04-2018
Spolupracujeme s Fakturoidem
Fakturoid (www.fakturoid.cz) je online aplikace, kterou používají živnostníci a firmy především pro vystavování faktur, ale také pro některé další jednoduché účetní operace. Rozsahově stejnou funkcionalitu nabízí také naše konfigurace účetního... Více »
15-04-2018
Návrh daňového balíčku pro rok 2019
Ministerstvo financí na začátku února předložilo do vnějšího připomínkového řízení rozsáhlý návrh na novelizaci daňových předpisů pro rok 2019 (dále jen „daňový balíček 2019“). Součástí tohoto původního návrhu mělo být např. zrušení zdanění příjmů... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

17-05-2018
2018.2
Desetinný oddělovač v programu pro zadávání číselných hodnot nově nerespektuje nastavení systému Windows. ... Více »
17-05-2018
2018.2
Pro zjednodušení editace údaje typu datum byla pro tyto editační prvky doplněna tři "horká tlačítka", která lze použít v rámci editace odpovídajícího údaje. Jedná se o klávesu "šipka nahoru", která zvýší datum o jeden den, "šipka dolů", která datum o ... Více »
16-05-2018
2018.2
Zapracován nový textový editor typu WYSIWYG ("Co vidíte, to získáte"). Hlavními rysy programu Editoru jsou: podpora různých znakových atributů (písma, indexy / horní kódy, barevné textové pozadí, vlastní kreslení). Dokumenty mohou obsahovat tabu ... Více »