Účetní software aktuality

Aktuality

01-09-2017
Pracovní pohotovost
Zákoník práce definuje pracovní pohotovost v § 78 jako dobu, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní... Více »
02-08-2017
Změna certifikátu DIS.CSSZ.2018
Pro odesílání dat formulářů na úřad České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) je nutné mít nainstalovaný platný certifikát, který úřad vydává. Certifikát je vždy platný na 1 kalendářní rok a obvykle je vydáván v průběhu aktuální roku na ten... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

26-09-2017
Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.11.2017
Není tomu dlouho, kdy jsme uveřejnili článek o změnách v platových tabulkách ve veřejném sektoru. Změna byla platná od 1.7.2017 a došlo při ní ke kompletnímu přečíslování platových tabulek, přitom si také polepšili někteří státní zaměstnanci.
Další... Více »
23-08-2017
Plánované změny ve mzdách pro rok 2018
Chystané změny a novinky ve mzdách v roce 2018 vycházející především ze tří novel zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. a... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

06-09-2017
2017.1 / databáze: 27
Nově se ve mzdách sleduje počet hodin přesčasů za rok. Informaci počtu hodin přesčasu do limitu nebo nad limit 150 h/rok, lze zobrazit v Kontrolní sestavě. ... Více »
30-08-2017
2017.1 / databáze: 27
Do mezd doplněn nový soubor mzdových složek "Pohotovost". MS140 slouží k zadání počtu hodin pracovní pohotovosti. Složka MS141 určuje procenta ohodnocení pohotovosti a počítá se z průměrného výdělku (základu pro náhrady) MS915 (Kč/hod). MS141 je možn ... Více »