Účetní software aktuality

Aktuality

28-06-2019
Aktualizace Harmonik 2019 č.16
Upozorňujeme, že je zapotřebí, aby uživatelé programu Harmonik 2019, kteří používají mzdový modul, měli před uzávěrkou mezd z 06/2019 do 07/2019 staženou aktualizaci č.16. V této aktualizaci se upravovaly mzdové konstanty od 1.7.2019  - odvody... Více »
18-03-2019
Upgrade Harmonik 2019 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2019. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_10_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
31-01-2019
Upgrade VABANK DOS 2019 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2019 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

31-05-2019
Srážky ze mzdy, exekuce - změna od 1.6.2019
Od 1. 6. 2019 dochází ke změně ve výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Podle § 278 OSŘ nesmí být povinnému sražena z čisté mzdy tzv. „základní částka“, kterou stanoví vláda nařízením. Podle NV 595/2006 Sb. se při... Více »
09-04-2019
Zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně
Schválením nového zákona 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro mzdovou oblast představuje důležitou změnu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se pevná částka 2 500 Kč nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění... Více »
25-01-2019
Zaměstnání cizinců v ČR - změny 2019
Daňový balíček pro rok 2019 přináší změny, které se promítnou také do oblasti zaměstnání cizinců v ČR. O zaměstnávání cizinců v České republice jsme se již jednou v účetním blogu zmiňovali - konkrétně v článku Zaměstnání cizinců v ČR. Můžeme si... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

13-07-2019
2019.1 / klient: 17
Pro možnost významného zrychlení zadávání dat při pořizování nových dokladů v účetnictví byla do programu zapracována funkce "Dokončování nových účetních dokladů" s pracovním názvem Aladin.Tento dobrý duch může být "v lahvi" zcela uzavřen nebo vypušt ... Více »
12-07-2019
2019.1 / klient: 17
Rozšíření možnosti importu excelovských souborů o Průvodce importem. ... Více »
12-07-2019
2019.1 / databáze: 17
Do číselníku mzdových složek (Nastavení / Číselníky / Číselník mzdových složek v modulu Mezd) doplněny výběrové boxy pro volbu zaokrouhlení mzdových složek. Zaokrouhlení se může provádět nahoru, dolů nebo matematicky. Pak dle charakteru mzdové složky ... Více »