a) Vzdálenou podporu přes TeamViewer spustíte zde.
b) Instalaci vzdálené podpory přes UltraViewer spustíte zde.
Účetní software aktuality

Aktuality

19-03-2020
Online účetnictví v cloudu
Představujeme vám novou služby online účetnictví v cloudu. Služba je dostupná 24h a umožňuje připojit se do vašeho účetnictví odkudkoliv. Data jsou bezpečně uložena na zabezpečeném serveru. K tomuto virtuálnímu počítači/serveru se uživatelé hlásí... Více »
31-01-2020
Upgrade Harmonik 2020 ke stažení
K dispozici ke stažení je nová verze účetního programu Harmonik 2020. Na stránce Ke stažení / Upgrade a aktualizace najdete 2 instalační balíčky. První instalační balíček harmonik_11_i_64.exe je určený pouze pro 64-bitové operační systémy Windows.... Více »
30-01-2020
Upgrade VABANK DOS 2020 ke stažení
Nová verze VABANK DOS 2020 je k dispozici ke stažení. Upgrade pro jednotlivé verze programu najdete na stránkách Ke stažení / Další programy ke stažení, kde je sekce Účetní programy pro DOS. Na uvedeném odkazu je možné najít také PDF soubor s... Více »
Účetní software aktuality

Účetní blog

19-03-2020
Plošné daňové úlevy
Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 na stránkách MfČR bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané... Více »
22-01-2020
Mzdové formuláře 2020
S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2020, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2020... Více »
10-01-2020
Změny ve mzdách od 1.1.2020
Jako každý rok pozorně sledujeme změny a novinky, které se chystají v oblasti mezd. V článku budeme postupně přinášet všechny aktuality, které změní podmínky pro výplaty v roce 2020. Souběžně také doplňujeme článek o změnách a nových mzdových... Více »
Účetní software technický deník

Technický deník

01-04-2020
2020.1 / databáze: 11
Číselník ročního vyúčtování, který se používá pro formulář Vypočet daně a daňového zvýhodnění, rozšířen. Nově lze zadat také všechny částky od předchozího zaměstnavatele. Tyto hodnoty se pak přičtou do formuláře na odpovídající řádky. ... Více »
01-04-2020
2020.1 / databáze: 11
V souvislosti s vydáváním potvrzení pro ošetřovného v důsledku zavření školek nebo škol, které nemá žádné číslo rozhodnutí, byl upraven formulář Příloha k žádosti o nemocenské 2020. Pokud evidujete ošetřovné bez čísla rozhodnutí, zatrhněte ve formulá ... Více »
26-03-2020
2020.1 / databáze: 10
V souvislosti se změnou pravidla v proplácení ošetřovného bylo do číselníku opakovaných složek přidáno nové zatrhávací políčko Karanténa. V případě zadání MS178 - ošetřovné a zatržení pole Karanténa, není kontrolován limit 9 nebo 16 kalendářních dnů. ... Více »