Platové tabulky a třídy od 1.1.2019

Přinášíme návrh změny tarifů pro zaměstnance ve státním sektoru. Tarify, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb., naleznete níže v přiloženém PDF souboru. Změny tarifů mají začít účinkovat od ledna 2019.

Potěšující zpráva tentokrát je, že nedošlo ke změnám v číslech jednotlivých platových tabulek, jako se tomu dělo pokaždé v posledních letech.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 03.12.2018, velikost: 1 MB

Platová tabulka číslo č.1

Pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.

Platová tabulka číslo č.2

Do této platové tabulky spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníci územních samosprávných celků, zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, v Grantové agentuře ČR nebo v Technologické agentuře ČR. Dále to jsou pracovníci dalších státních fondů nebo úřadů, např. České správy sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky, strážníci obecné a městské policie či správci národních parků. Také to jsou příslušníci policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, ozbrojených sil, soudů nebo úřadů, kteří jsou v běžném pracovním poměru (ne ve služebním).

Platová tabulka číslo č.3

Sem spadá většina sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách v oblastech školských zařízení, věznicích, azylových zařízení apod., nejde-li o zaměstnance, kteří jsou zaměstnání např. v příspěvkové organizaci (ne na obecním úřadě, policii apod.). Dále to jsou zdravotní pracovníci poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.4), např. ošetřovatelé, sestry, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností. 

Platová tabulka číslo č.4

Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.

Platová tabulka číslo č.5

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry)