Mzdové formuláře pro rok 2018

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2018, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2018 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktuallizace 30.01.2018

Sociální pojistné

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI2017)

V souvislosti se zavedením nového druhu dávky "otcovská poporodní péče" (OOP) neboli "otcovská" dochází ke změně formuláře Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění. V záhlaví formuláře se doplnilo zatrhávací pole "Otcovská". Na straně č.2 odstavec f) V době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování ... nová zatrhávací pole "Ano", "Ne". Přidáno také pole "Kontaktní e-mail", tedy e-mail na odpovědného pracovníka, jenž formulář vystavil. Kromě uvedených jsou ve formuláři také upravené některé texty.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) - vzor 89 113 0

Formulář žádosti o otcovskou poporodní péči dle §109 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb.) je zcela nový formulář, který se předkládá jako žádost o dávku otcovské poporodní péče.

Daňové formuláře

Výpočet daně a daňového zvýhodnění - tiskopis 5460/1 - vzor č. 22

Ve formuláři došlo pouze k textovým změnám týkající se nového zdaňovacího období 2018.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti - tiskopis 5460 - vzor č. 26

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění. Ve formuláři došlo pouze k textovým změnám týkající se nového zdaňovacího období 2018.

Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou  - tiskopis 5460/A - vzor č. 5

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů. Ve formuláři je nový řádek č.3 "Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 a 14 zákona)".

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění- tiskopis 5556 - vzor č. 2

Ve formuláři došlo pouze k textovým změnám a grafickým úpravám.

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - tiskopis 5459- vzor č. 22

Základní tiskopis, resp. vzor č.22 zůstává v platnosti. Změnili se ale přílohy č.1 a příloha č..2. Příloha č.1 je Počet zaměstnanců ke dni - 5490/1 - vzor. č.17, příloha č.2 je Přehled souhrnných údajů - 5530 vzor. č.14

Úřad práce a sociálních věcí

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele - vzor 18 01 01 820

Formulář pro rok 2018 mění částku Vypočtená výše odvodu na částku 71 902,50 Kč.  Dále nový oddíl F Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2017, která obsahuje dvě pole pro vyplnění - Zaměstnanců celkem, Z toho zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.