Zápočty, Leasingy a úvěry

Modul Zápočty je určen pro zápočet závazků a pohledávek. Zápočty je sice také možné zadávat rovnou do deníku, ale jejich evidence je zdlouhavější, neboť každá faktura se musí zadat samostatným zápisem. V modulu Zápočty je zpracování zápočtů optimalizováno tak, aby bylo možné zpracovat započítávané závazky a pohledávky hromadně.

Doklady pro zápočet se vybírají se seznamu závazků a pohledávek. Pro snadnější výběr dokladů pro zápočet lze s výhodou připravené tiskové sestavy, které přehledně zobrazují stav pohledávků a závazků vůči vybrané firmě. Pro ověření správnosti vytvořených zápočtů se provádí kontrola správnosti zaúčtování. Pokud je po provedení kontroly vše v pořádku, pak je možné po potvrzení přenést započtené doklady do deníku.

  •  

Leasingy a úvěry

Finančním leasingem se pro účely účetnictví rozumí poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn po do ukončení doby jeho užívání nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku. V průběhu trvání smlouvy o finančním leasingu pak nájemce hradí pronajímateli dohodnuté splátky, aby na konci této smlouvy odkoupil pronajímaný předmět do vlastnictví. Průběh splácení může být různý, od pravidelných rovnoměrných splátek, přes splátky nepravidelné odvislé od vývoje úrokové sazby banky, až po situace, kdy na počátku jsou splátky nižší a ke konci leasingu se zvyšují. klasické schéma však vypadá tak, že nájemce uhradí na počátku nájemního vztahu tzv. první vyšší mimořádnou splátku a pak hradí pravidelnou měsíční splátku až do konce trvání smlouvy o finančním pronájmu.

Detail modulu Zápočty Rozpracovaný leasing v číselníku Detail leasingu v číselníku
Detail modulu Zápočty Rozpracovaný leasing v číselníku Detail leasingu v číselníku
     

Číselník Leasingy a úvěry slouží k rychlému a přehlednému zadávání leasingových smluv, termínů splátek a definicí pro zápis do deníku přesně pro účely výše popsané. Uživateli umožňuje zadat všechny potřebné údaje o leasingu nebo úvěru tak, aby se tyto zápisy také poloautomaticky přenášely do deníku. V modulu Leasingy a úvěry je komplexní přehled všech probíhajících případů ve vaší firmě.