Nabídky a Objednávky dodavatelům

Modul Nabídky slouží k vytváření nabídek zákazníkům. Do nabídky lze přebírat skladové zásoby nebo zapisovt čistý text. Obsahuje velké množství údajů jak v hlaičce, tak v položkách, které lze zapsat. K dispozici jsou volně editovatelná pole Text nad a Text pod, ve kterých je možné doplnit dlouhým textem další informace k nabídce a podrobně je rozepsat.

Nabídka může sloužit jako prvotní doklad v případě využití přenosů mezi moduly. Vytvořenou nabídku můžete vytisknout, exportovat do PDF, exportovat do Excelu pro možnost dalších indivudálních úprav, nebo přímo z modulu odeslat zákazníkovi e-mailem.

  • Vytváření nabídek zákazníkům s možností tisků, exportů do PDF, Excelu a přímého poslání e-mailem
  • Rychlý přesun vystavené nabídky do dalších modulů - Expedice a Výroba, Fakturace, Dodací listy,..
  • Objednávky dodavatelům lze zakládat ručně, vytvořením objednávky z modulu Expedice a Výroba nebo založením objednávky podle nastaveného minimálního/optimálního množství skladových zásob

Po odsouhlasení nabídky zákazníkem lze vytvořený doklad pomocí přesunu mezi moduly poslat do modolu Expedice a Výroba. V něm lze provést dodatečné úpravy, např. z hlediska skladových zásob a poté dalším přesunem vytvořit fakturu, dodací list, apod. Celý systém přenosů je výhodný v tom, že se vytvoří prvotní doklad, se kterým se v dalších modulech může pracovat a nemusí se znovu zakládat. Vyřízená nabídka (odeslaná z modulu funkcí přesunů) se automaticky přesouvá do archivu nabídek.

Objednávky dodavatelům

Modul Objednávky dodavatelům se používá pro vystavování objednávek pro dodavatele a následně i po dodání zboží k tvorbě příjemek na sklad. Objednávku lze založit třemi způsoby.

Detail položek nabídky Sestava v Excelu připravené nabídky Detail objednávky zboží pro dodavatele
Detail položek nabídky Sestava v Excelu připravené nabídky Detail objednávky zboží pro dodavatele
     

První způsob je klasický, v seznamu objednávek vytvoříte "ručně" novou objednávku bez vazby. Po přijetí dodaného zboží vyplníte v detailu položku dodáno, a vrátíte se do seznamu. Z této vyřízené objednávky vygenerujte příjemku na sklad a objednávku přenesete do archivu. Druhým způsobem je vytvoření objednávky z modulu Expedice a Výroba, kde již bude vazba objednávek mezi sebou.

Posledním způsobem je možnost založit objednávku "na doplnění skladu". Objednávka se založí podle údajů minimálního / optimálního množství, které je nastaveno u skladových karet. Při tomto způsobu objednávání program bere v úvahu již vystavené objednávky, doposud nedodané zboží a aktuální stav skladu. Počet skladových karet lze omezit, jejich výběrem (označení a zobrazení vybraných). Chybějící zboží na skladech, o proti minimálnímu / optimálnímu počtu, se bude zjišťovat pouze z takto vybraných skladových karet. V případě, že není nutno doplňovat zboží na minimální / optimální množství, se objednávka nevystaví a uživatel je informován, že není nutno vystavovat objednávku.

Vytvořenou objednávkou lze tisknout a odeslat dodavateli. Po dodání zboží z ní pomocí obecné funkcionality přenosů můžete vygenerovat příjemku na sklad. Před vygenerováním příjemky se doplní/zkontrolují reálně dodané množství zboží a název skladu, kam bylo zboží dodáno. Po dodání všeho objednaného zboží a vygenerování příjemky na sklad je objednávka vyřízena a lze ji převést do archivu.