Banka, Příkaz k úhradě a Pokladna

Modul Banka je určen pro zpracování výpisů z bankovních účtů. Ty by bylo možné zadávat i do modulu Deník v případě účetnictví nebo v daňové evidenci do modulu Daňová evidence, ale zadávání by bylo zdlouhavé, neboť každá položka výpisu by se musela zadat prostřednictvím nového zápisu. V modulu Banka je proto zpracování výpisů optimalizováno tak, aby bylo v krátkém čase možné zpracovat i větší množství položek výpisů. Přenos do deníku či daňové evidence proběhne automaticky po zvolení funkce pro přenos.

Výpis z účtu lze zpracovat buď ručním zadáváním jednotlivých položek nebo importem výpisu v elektronické podobě z vaší banky a automatickým spárováním položek (homebanking). U pohledávek a závazků v cizích měnách jsou automaticky generovány i vzniklé kurzové rozdíly. Na přijaté platby záloh dokáže modul Banka vygenerovat a vytisknout automaticky daňový doklad.

  • zpracování položek v modulu Banka ručně nebo importem elektronického výpisu z banky (homebanikg)
  • možnost souběžného rozpracování více bankovních výpisů v modulu Banka
  •  

Homebanikg podporuje různé typy formátů, které je možné importovat do účetního a ekonomického software Harmonik. Nejrozšířenější formát je ABO a to všechny jeho kombinace -  vnitřní nebo přímý formát čísla účtu a s datumem platby v položkách nebo v hlavičce výpisu (různé banky mají různé formáty ABO). Dále jsou podporovány formáty SWIFT a Mutlicash.

Lze mít souběžně rozpracováno i více bankovních výpisů např. pokud se na některém výpise objeví nejasné položky, které je třeba ověřit.

Příkaz k úhradě

Modul Příkaz k úhradě je určen pro vystavování a tisk příkazů k úhradě. Položky příkazu k úhradě se mohou zapisovat ručně, přebírat z evidence Závazků a pohledávek nebo se automaticky vygenerují po přenosu dat z jiných modulů (např. příkaz k úhradě z modulu Mezd). Při ručním vystavování lze při přebírání částky určit, zda-li se má na požadovaný závazek použít plná nebo pouze částečná úhrada.

Detail modulu Banka Detail modulu Příkaz k úhradě Detail modulu Pokladna
Detail modulu Banka Detail modulu Příkaz k úhradě Detail modulu Pokladna
     

Vystavený příkaz k úhradě lze vytisknout, nebo poslat e-mailem v PDF formátu klientovi. Je možné provést také export příkazu k úhradě v elektronické podobě ve formátu *.kpc a odeslat ho přímo do banky ke zpracování. Program vygeneruje soubor do zvoleného adresáře, kde je soubor k dispozici k načtení do vašeho bankovního klienta.

Zajímavou možností je také digitální podepsání vystaveného příkazu k úhradě. Tím je vždy zabezpečeno to, že po vystavení příkazu nemůže být s jeho položkami dále nijak manipulováno (bezpečnostní ochrana).

Pokladna

Samostatný modul Pokladna umožňuje zadávat pokladní doklady a připravit je pro zápis do účetního deníku. Jeho využití je volitelné, pokladní doklady lze zadávat přímo do účetního deníku, a je vhodné zejména ve firmách, kde musí být činnost pokladníka oddělena od práce účetního. U uživatele vykonávajícího pouze funkci pokladníka nemusí být žádoucí, aby měl přístup do deníku, proto přijaté nebo vystavené pokladní doklady zadává v modulu Pokladna. Zde má možnost doklady zaevidovat a vytisknout. Pokladna zobrazuje vždy aktuální stav jeho hotovosti a lze tisknout kontrolní pokladní knihu. Zaevidované doklady se do deníku dostávají pomocí modulu Zaúčtování dokladů, kde je účetní (hlavní účetní) zkontroluje, předkontuje a odešle.

Uživatel ale může vedle funkce pokladníka vykonávat i funkci účetního a má neomezený přístup do deníku. Pak je efektivnější, aby pokladní doklady zadával přímo do deníku. Tento způsob bude asi nejčastěji využíván v menších firmách, kde jeden pracovník zastává funkci účetní i pokladníka nebo v účetních firmách, které zpracovávají účetnictví dodavatelsky. V deníku lze také vytisknout pokladní knihu přímo ze zápisů účtu pokladny.