Příjem, výdej a přesun ze skladu

Skladové moduly příjmu, výdeje a přesunů slouží k evidenci zboží nebo materiálu na evidovaných skladech. V ekonomickém systému Harmonik lze mít neomezené množství založených skladů. V definicích skladů lze nastavit, jakou FIFO metodou (metoda A, metoda B) se mají účtovat a jestli může sklad obsahovat mínusové stavy položek.

Příjem na sklad

Na existující sklady lze přijímat zboží. Příjemku je možné založit v české i cizí měně, lze vyčíslit vedlejší náklady (dopravné, pojištění). Pokud se sleduje zboží také z hlediska mezinárodního obchodu a Intrastatu, je možné evidovat také tyto doplňující údaje. Položkám příjemky, kromě základních údajů jako je počet nebo cena pořízení, lze přiřadit tzv. specifikaci. Ta slouží pro další dělení naskladňované položky. Může to být např. číslo šarže (používané u farmaceutických firem), datum trvanlivosti (potraviny) nebo místo fyzického uložení položky ve skladu (interní rozdělení). Specifikace společně s určením skladu tvoří jednoznačné umístnění skladové položky.

  • neomezený počet skladů, lze nastavit sledování zásob do mínusu
  • účtování příjemek/výdejek do deníku lze jednotlivě nebo za určité období hromadně
  • položky příjemek do skladu s možností rozšiřující specifikace (šarže, trvanlivost, umístění ve skladu)  

Každou příjemku lze do deníku zaúčtovat zvlášť nebo za určité období je možné přenést jako skupinu (dohromady) do deníku jedním zápisem, pomocí modulu Skupinování příjemek. Jednotlivé položky již vystavené příjemky lze upravovat a měnit jen do té doby, než je příslušná příjemka zaúčtovaná do Deníku a dokud z ní nebyl učiněn výdej. Pokud byl, tak je evidovaný v modulu Výdej ze skladu a znamená to, že výdejka, obsahující některou z položek této příjemky je již zaúčtovaná v Deníku a zboží nebo materiál již byl z této příjemky odebrán (metoda FIFO).

Výdej ze skladu

Do modulu Výdej ze skladu se automaticky přenáší všechny výdejky z modulu Fakturace, pokud vystavíte fakturu, která se týká prodeje zboží evidovaného ve skladech. Výdejky se také automaticky generují a zapisují při prodeji zboží za hotové v Prodejně a v modulu Přijaté objednávky. Vygenerovat výdejku lze i z Příjemky na sklad. Pořizování nových výdejek (které se automaticky nepřebírají ze žádného z uvedených modulů) je tedy určeno pro "ruční" výdej ze skladu.

Detail položek příjmu na sklad Výdej ze skladových karet Detail přesunu mezi sklady
Detail položek příjmu na sklad Výdej ze skladových karet  Detail přesunu mezi sklady
     

Modul také nabízí pomocné funkcionality, které mohou usnadnit práci. Například hromadné přepočty nákupních cen z příjemek resp. karet skladů, pokud tyto ceny nebyly v době zadání výdejky ještě známy. K výdejce lze také zobrazit seznam všech odpovídajících příjemek, ze kterých bylo odebráno konkrétní zboží.

Přesun mezi sklady

Modul Přesun mezi sklady je určen k přemísťování zboží nebo materiálu mezi jednotlivými sklady. Na základě vyplněných položek o množství se skladová karta automaticky odepíše z jednoho skladu a přesune na sklad jiný. Změna se promítne u konkrétní skladové karty a je vidět v odpovídajících záložkách Pohyby na kartě a Stavy na kartě. Uživatel tak má stálý přehled o svém skladu. Při využití modulu Přesun mezi sklady tedy není potřeba vystavovat výdejky a poté zase příjemky a proto dochází k úspoře času.