Fakturace

Fakturace představuje společně s účetnictvím jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. Proto je celý modul Fakturace připraven tak, aby uživatelé při jeho obsluze a při vystavování dokladů byli co nejvíce efektivní. Při pořizování lze použít některou z připravených šablon, která stále se opakující údaje automaticky doplní. Jinou možností je vytvoření dokladu kopií z již existujícího. Nebo hromadné vytvoření skupiny faktur či hromadné kopie těchto skupin.

Faktuře lze přiřadit až 5 různých adres (odběratele, dodavatele, příjemce, dealera a korespondeční), vybírat způsoby úhrady (platba kartou, hotově, bankou apod.), přidávat vlastní texty do poznámek nad/pod text položek apod. Políček k možnému vyplnění je více než padesát.

Po vystavení a tisku faktury se doklad automaticky posílá do modulu zaúčtování, resp. do deníku. Program přitom důsledně rozlišuje uživatelská práva, proto uživatel, který má pouze práva "fakturant", fakturu do účetnictví nepošle a může faktury pouze vystavovat.

  • jednoduché vytváření faktur, podpora rychléh založení z předešlých nebo pomocí uložených šablon
  • vytváření nebo kopie celé skupiny faktur
  • lze vystavit klasickou faktura, zálohovou, opravný daňový doklad, proformu faktury, dobropis nebo dodací list
  • překlady textů do cizích jazyků
  • tiskové sestavy do PDF, Excelu nebo přímé poslání z programu e-mailem
  • importy/exporty do elektronických formátů EDI a ISDOC

V tiskových sestavách nabídky Fakturace je připraveno k tisku několik variant faktury - klasická faktura, zálohová, opravný daňový doklad, proforma faktury, dobropis nebo dodací list. Sestavy lze, kromě klasického tisku na tiskárnu, převést také do souboru PDF, zobrazit v Excelu nebo poslat e-mailem přímo z ekonomického systému Harmonik. Sestavy je možné tisknout (a vytvářet) v cizí měně a díky podpoře modulu jazyků také v požadované jazykové mutaci.

úvodní obrazovka modulu Fakturace položky faktury ve Fakturaci základní tisková sestava faktury
     

Uživatelé mají k dispozici také Editor tiskových sestav a grafů, jehož nejčastějším využití je úprava vzhledu šablony tiskové sestavy faktury pro konkrétní potřeby firmy. Lze libovolně uspořádat texty, přidávat nové proměnné, loga, obrázky, grafické prvky apod.

Modul také podporuje elektronické fakturace. Vystavené doklady lze exportovat do standardizovaných formátů EDI a ISDOC nebo interního formátu XML přenosů faktur v rámci programu Harmonik. Je možný také obrácený postup, tedy import faktur do modulu Fakturace a to opět ze všech uvedných formátů.