Pracovní pohotovost

Zákoník práce definuje pracovní pohotovost v § 78 jako dobu, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Pracovní pohotovost lze se zaměstnancem pouze dohodnout, nikoliv mu ji nařídit, což popisuje zákoník práce v § 95. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti však už může zaměstnavatel zaměstnanci (konkrétní) pracovní pohotovost nařídit.

Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno ve smlouvě jinak. Výše odměny za pracovní pohotovost se liší zda je zaměstnanci vyplácen plat (zaměstnavatel je stát, rozpočtová organizace), nebo je vyplácena mzda (ostatní zaměstnavatelé).

Výkon práce v době pracovní pohotovosti je prací, za kterou přísluší běžná mzda nebo plat, respektive je prací přesčas, pokud výkon práce přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu.

Pracovní pohotovost ve účetním programu Harmonik

Evidovat pracovní pohotovost nově umožňuje také mzdový modul ekonomického software Harmonik. Odměny za pracovní pohotovost se zobrazují v tiskových sestavách pro náhrady a načítají se do výplatních lístků (základní nastavitelný a detailní).

MS915 - průměrný hodinový výdělek = 120 Kč/hod
MS141 - procent za pracovní pohotovost = 20 %
MS140 - doba pracovní pohotovosti = 32 hod
MS142 - odměna za pracovní pohotovost = 120 * 32 * 0,2 = 768 Kč

Pro zadání počtu hodin pracovní pohotovosti slouží mzdová složka MS140 (hod). Odměnu v % lze zadat do obecného číselníku Příplatků, nebo přímo k zaměstnanci formou předpisu, který se bude automaticky promítat do mezd každý měsíc. Mzdová složka pro zadání odměny je MS141 (%). Výsledná částka za pracovní pohotovost se zobrazí ve mzdové složce MS142 (Kč). Pro výpočet se použije průměrný hodinový výdělek, tj. základ pro náhrady MS915 (Kč/hod).