Karty skladu

Modul Karty skladu je určen k evidenci jednotlivého zboží/materiálu. Každé skladové kartě lze zadat unikátní kód karty. Ten může být "interní" pouze pro účely firmy, nebo se může jednat o již existující kód, např. 13-místný EAN kód výrobku. Dále lze nastavit velké množství doplňujících informací, které slouží pro další skladové moduly programu Harmonik nebo jako upřesňující uživatelské údaje, např. pro vyhledávání a třídění.

Propracovaný systém slev, které lze nastavit, je velmi užitečným nástrojem a používá se pro dealerské slevy nebo slevy množstevní. Slevy lze zadat podle DIČ odběratele nebo skupinou, do které se přiřadí příslušní zákazníci a je definována procentem nebo přímo konkrétní částkou. Slevě lze přiřadit platnost trvání.

 • ke každé kartě lze přiřadit další unikátní kódy, např. kód dodavatele, EAN kódy pro EDI komunikaci, čárové kódy pro čtečky apod.
 • definice více cenových hladin - maloobchodní nebo velkoobchodní ceny, cizí měny, hromadné přeceňování položek skladu
 • přehledné sledování pohybů a stavů karty v jejím detailu
 • dealerský systém slev - dle DIČ odběratele/skupin, sleva procentem/částkou s možností definice platnosti od/do
 • množstevní slevy - za položku/doklad, dle množství/částky, sleva procentem/částkou s možností definice platnosti od/do
 • zalistování karty do stromové strukury, přiřazení obrázků - vhodné pro exporty na e-shop nebo tištěné katalogy výrobků
 • možnost vytváření montážních karet pro účely sdružování zboží při prodeji
 • vytváření plánů výroby - evidence posloupnosti vyráběných skladových karet, přiřazení na pracoviště, sledování stavu materiálu
 • evidence výrobních čísel ke skladové kartě
 • přiřazení karty do číselníků pro účely INTRASTATU
 • importy skladových karet a ceníků z Excelu

Karty skladu také nabízejí podporu při napojení ekonomického systému Harmonik na e-shop. Je možné definovat kategorie a skupiny,ve kterých se má skladová položka nabízet, přiřazovat obrázky ke skladovým kartám nebo označovat zboží jako "Novinka" nebo "Akce" s definovanou dobou platnosti.

Detail skladové karty s pohyby Tisková sestava Invetury skladu Karta skladu s obrázkem pro e-shop
Detail skladové karty s pohyby Tisková sestava Invetury skladu Karta skladu s obrázkem pro e-shop
     

Skladové karty slouží také pro definici výroby. V procesu výroby jsou některé skladové karty "vyráběny", jiné jsou jako hotové "nakupovány" a jiné mohou tvořit materiál a podíli se tak na procesu výroby jako "spotřebovávané". Vyráběné karty mohou teprve vznikat z jiných karet, kterou opět mohou být (ale nemusí) vyráběny. Ke kartám se také mohou přiřazovat pracoviště, počty vyrobených kusů za normo hodinu apod. Vzniká tak celý strom procesu výroby se vzájmenými vazbami. Při zadávání výroby v modulu Expedice a Výroba se nadefinované údaje z karet skladu přebírají a dále se s nimi pracuje.

Fyzická inventura je z dalších funkcionalit, které modul Karet skladu nabízí a slouží ke zjištěných úbytky či přírůstky zboží. Po doplnění rozdílů na skladových kartách je možné hromadně vygenerovat inventurní příjemku resp. výdejku, které budou obsahovat příslušné karty s datumem provedení fyzické inventury.

Karty, které již nejsou používané, lze označit jako neaktivní a nebudou se tak nabízet k dalšímu použití. Jinou možností, jak vyloučit nepoužívané skladové karty, je jejich přesun do archivu. V seznamu karet skladu tak lze pro větší přehlednost udržovat pouze aktuální zboží/materiál, se kterým se pracuje.

K dispozici je také široká nabídka tiskových sestav, zahrnující seznamy skladových karet, stavy na skladech apod. Do modulu skladových karet lze také importovat ceníky vytvořené v Excelu, pomocí kterých lze přidávat nové karty, nebo u stávajících udržovat stále aktuální prodejní ceny apod.