Mzdy

Mzdová část programu v sobě sdružuje dvě její hlavní části - Mzdy a Personalistiku, jenž jsou mezi sebou funkčně provázány. Obě části se ovládají z hlavní mzdové obrazovky, která slouží k prvotnímu přehledu o zaměstnancích a jejich pracovně právních vztazích. Z této úvodní mzdové mřížky se také provádějí tisky mzdových přehledů, sestav nebo se zobrazují mzdové formuláře.

Výběr ze dvou možností zadávání mezd - pomocí mzdové mřížky nebo přes políčka zjednodušeného formuláře. Modul Mezd je úzce svázan s doplňujícími moduly Personalistika a Kalendář. Informace v nich obsažené usnadňují práci v zadávání ve mzdách, protože je možné dostatek informací automaticky načítat ze zmíněných modulů a není potřeba tyto opakovaně zadávat. Základním stavebním kamenem mezd je tzv. mzdová složka (MS). Každá z MS má přiřazený svůj unikátní třímístný kód, např. MS145 = dovolená a nabízí se tak srovnání s účetní osnovou, kterou tvoří také třímístné kódy pro rozlišení účetní operace.

  • Přehledná rekapitulace na obrazovce s možností vlastní definice MS, které se mají zobrazit
  • Automatický výpočet exekucí - běžné a dlužné výživné, přednostní a nepřednostní exekuce, včetně možnosti deponování exekucí
  • Uživatelské přizpůsobení mzdových složek - název, typ písma, barevného odlišení, viditelnost

Mzdové složky se zadavají do mzdové mřížky v řádcích. MS lze zaspat jejím číslem nebo vlastním kódem, který lze definovat, aby si uživatel číslo mzdodvé složky nemusel pamatovat. Například se k uvedené MS145 přiřadí vlastní kód "D" a dovolená v měsíci se zapíše pomocí písmene "D" a údaje o počtu dní dovolené. Pro přehlednost obsahuje základní mzdová mřížka záložky, které všechny mzdové složky mzdy zaměstnance opticky rozčleňují do skupin, např. Pojistné, Příplatky a prémie, Srážky apod. Jiný způsob zapsání dovolené je pomocí zjednodušeného formuláře, kde se údaj zapisuje přímo do vyhrazeného políčka. Obě možnosti jsou zobrazeny na níže uvedených obrázcích.

Záložka základní údaje v Personalistice
úvodní obrazovka modulu Mezd mzdové složky ve mzdové mřížce mzda zadaná do políček formuláře
     

Hodnoty MS se zadávají do některého z připravených sloupců "částka" (Kč) , "počet" (dny, hodiny, %, počet čtvrtetí pro mimořádné prémie, apod.) nebo "datum" (od, do). Datum se používá v případě nemocí, ošetřovného, ale lze použít i pro zadání dovolené a to především v případech nerovnoměrného rozložení pracovní doby, kdy je potřeba znát počty pracovních hodin připadající na jednotlivé dny.

Modul mezd obsahuje velké množství tiskových sestav. Data do tiskových sestav lze ovlivňovat výběrem, z hlediska období (měsíc, rok, vybrané období) nebo podle zaměstnanců resp. jejich pracovních vztahů. Dalšími kritérii může být výběr podle středisek, zakázek, závodů, druhu mzdy, definované skupiny apod.

Dalším výstupem z mezd jsou všechny potřebné měsíční, čtvrtletní nebo roční formuláře. Ty pokrývají oblasti sociální, zdravotní, daňové a další potvrzení, které jsou ze zákona vyžadovány.