Elektronická evidence tržeb EET

Sledujte všechny aktuální informace o elektronické evidence tržeb EET na specialním rozcestníku, který jsme připravili. Najdete zde obecné informace, termíny postupného spuštění pro jednotlivé obory podnikání, postupy jak provést autentizaci na portálu Finančí správy apod.

Přejít na rozcestník elektronické evidence tržeb EET »

Komunikaci pro odesílání zpráv pro elektronickou evideci tržeb obstarává v účetním a ekonomickém programu Harmonik modul "Elektronická evidence tržeb" dostupný z hlavního menu programu ze sekce "Finance". Tento modul pracuje buď v automatickém režimu nebo v režimu ruční obsluhy.

Automatickým režimem se rozumí komunikace z modulů. které umožňují vystavení dokladu v hotovosti, tedy modulů Fakturace, Prodejna a Pokladna. Pokud se pořídí zápisy ve zmíněných modulech, tak dojde k automatickému zápisu do modulu Elektronická evidenci tržeb. Tento modul, ihned po přijetí nových údajů, zabezpečí komunikaci s portálem finančí správy. Pokud se spojení s portálem podaří, předá modul EET volajícímu modulu požadované údaje PKP (BKP) a FIK, které se zapíší do dokladu (do faktury, na účtenku apod.) a záznam se v modulu EET dále neudržuje, je vymazán.

Detail modulu Fakturace Detail modulu Příkaz k úhradě Detail modulu Pokladna
Detail modulu Faktrurace Detail modulu Prodejna Detail modulu Pokladna
     

Jiná situace je v případě, že komunikace s portálem neproběhne, poté se volajícímu modulu předá údaj PKP (BKP) a záznam v modulu je zachován a čeká na ruční odeslání. Že tato situace nastala, je obsluha programu informována červenou barvou notifikační ikonky na hlavním okně programu s názvem EET. Tato ikona může nabývat ještě zelené barvy pro případ, že daná firma podléhá EET nebo je neviditelná pro firmy nepodléhající EET.

V ručním režimu lze požadované údaje v modulu EET zadat ručně, odeslat a pak požadované PKP (BKP) a FIK vytisknout například na štítek a ten nalepit na ručně psaný doklad atp.. Po vstupu do modulu jsou v seznamu vidět všechny záznamy EET, které byly zadány jak ručně tak automaticky a nepodařila se u nich komunikace s portálem EET. Odeslané EET zadané ručně jsou vidět v archivu modulu, záznamy lze dle potřeby smazat.

Zadávání dat se provádí v detailu dokladu. K jedné hlavičce lze zapsat ručně více dokladů, ale tato varianta nyní není portálem EET podporována, proto je zatím zablokována. Nový doklad lze tedy ručně zapsat vždy jen k novému záznamu pořízenému přes funkci F2 "Nový záznam EET". Hlavička nového záznamu je celá vytvořena automaticky, uživatel může změnit některou ze zatrhávacích údajů "Ověření", "Test" či "První zaslání". Po vyplnění povinných údajů (vyznačeny tučným nadpisem proměnné) a uložení údajů dokladu, jsou data ihned odeslána na portál EET, v některém z těchto módů komunikace:

 • ostré podání (údaj v hlavičce nemá zatrženu proměnnou "Ověření")
  • odesílá zprávu na portál EET (proměnná "Test" není zatržena) 
  • odesílá zprávu na testovací portál EET (proměnná "Test" je zatržena - určeno například pro ověření funkčnosti spojení se systémem EET). 
 • ověřovací podání (údaj v hlavičce má zatrženu proměnnou "Ověření")
  • odesílá zprávu na portál EET (proměnná "Test" není zatržena) 
  • odesílá zprávu na testovací portál EET (proměnná "Test" je zatržena - určeno například pro ověření funkčnosti spojení se systémem EET). 

Pokud je komunikace se systémem EET úspěšná, systém vrátí údaj FIK, který je zapotřebí přenést na evidovaný doklad. V neprodukčním prostředí a při odeslání na testovací portál mají poslední dva znaky údaje FIK speciální hodnotu "ff" (jako fiktivní FIK).

Detail modulu Pokladna Detail modulu Příkaz k úhradě Detail modulu Pokladna
Detail modulu EET Archiv modulu EET Tiskový doklad s FIK a BKP kódem
     

Pokud je komunikace navázána a podání neprojde, je v tabulce "Chyby podání datové zprávy o evidované tržbě" doplněn obdržený chybový údaj pro aktuální podání (v tabulce chyb tedy může být více záznamů). Pokud komunikace s EET nebyla vůbec navázána, není FIK předán a navíc není žádný záznam v chybové tabulce. V obou případech je zapotřebí pozdější ruční podání.

Import tržby z prodejny, pokladních systémů nebo jiných zařízení evidujících EET

Pokud náš software nepoužíváte přímo jako prodejnu či neevidujete jiné prodeje za hotové nebo jste účetní firma, která zpracovává účetnictví zákazníkovi, jehož se aktuálně týká EET, pak je možné využít možnost importu dokladů EET do účetního a ekonomického systému Harmonik. Import dokladů EET ušetří čas a odstraní riziko zanesení chyby při přepisování dokladů do účetnitcví. Pokladních systémů nebo jiných zařízení evidujících EET ze kterých by se data načítala je na trhu mnoho a proto neexistuje universální nástroj nebo standardizovaný formát. Obecně lze nabídnout 2 možnosti:

 • offline režim - z pokladního zařízení se provede export dat účtenek za vybrané období (denní, týdenní, měsíční apod.). Formát dat obvykle bývá Excel, CSV nebo XML. Tento soubor se přenese (e-mailem, na flash disku) tam, kde běží Harmonik. V programu v modulu Pokladna se zvolí Import dat EET offline a provede se nahrání datového souboru z pokladníého systému. Z modulu Pokladny se tržby zaúčtují do Deníku již standardní cestou přes Zaúčtování dokladů.
 • online režim - pokladní zařízení nabízí softwarové řešení, které umoňuje data stahovat interaktivně. Uživatel v programu Harmonik v modulu Pokladna zvolí Import dat EET online a během několika vteřin dojde ke stažení dat z pokladního systému. Cesta dokladu do Deníku je už stejná, jako pro offline režim.

Kontaktujte nás, sdělte nám dodavatele vašeho pokladního systému na evidenci EET a vše ostatní již zařídíme.