Změny v účtové osnově pro podnikatele od roku 2016

Od 1.1.2016 byly ve směrné účtové osnově zrušeny účtové skupiny 61-Změna stavu zásob vlastní činnosti a 62-Aktivace. Nově se změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace účtují v účtové skupině 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. V souvislosti s tím byla zcela změněna obsahová náplň účtové skupiny 58. Pokud jste tuto změnu nezaregistrovali a i v roce 2016 účtujete na účty 611 – 624, je třeba ve všech dokladech deníku změnit účtování podle návodu, který jsme připravili.

 HarmonikUcty2016.pdf - Návod na instalaci ekonomického systému Harmonik, aktualizováno: 19.04.2016, velikost: 0.5 MB