Zvýšení příjmu pro uplatnění srážkové daně

Schválením nového zákona 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro mzdovou oblast představuje důležitou změnu v § 6 odst. 4 písm. b), kde se pevná částka 2 500 Kč nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Protože účast na nemocenském pojištění od 1.1.2019 vzniká až při dosažení příjmu ve výši 3 000 Kč, znamená to, že se srážková daň 15% bude uplatňovat u zaměstnanců, kteří dosáhnou příjmu 3 000 Kč.

Srážková daň u příjmů do 3 000 Kč bude poprvé použita až při zúčtování mzdy za měsíc květen 2019. Při zpracování mezd za měsíc duben se ještě uplatní srážková daň 15% u příjmů do 2 500 Kč.