Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna na schůzi konané 31.10.2018 schválila novelu zákoníku práce, která zrušila tzv. karenční dobu, tedy dobu prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrady mzdy při pracovní neschopnosti.

Protože náhradu mzdy při pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů vyplácí zaměstnavatelé, tak se současně sniží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2%, tedy se celkový odvod na sociální zabezpečení zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %. V důsledku snížení odvodu pojistného za zaměstnavatele se tak nepatrně sníží daňové zatížení zaměstnanců - při uplatnění superhrubé mzdy nebude základem daně 134 % hrubé mzdy, ale 133.8 %. Reálná míra zdanění tak klesne z 20,10 % hrubé mzdy na 20,08 % hrubé mzdy.

Změna byla schválena s účinností od 1.7.2019 a musí ji ještě potvrdit Senát a prezident.