Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

Zákon o evidenci tržeb je zásadně změněn nálezem Ústavního soudu ze dne 12.12.2017. Zákon není zrušen jako celek, ale pouze v těch částech, kde byla protiústavnost shledána za tak zásadní, že bylo nutné tyto části zrušit. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:

  • od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
  • evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla odložena na neurčito – dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby dočasně evidenci tržeb nepodléhají

Nález Ústavního soudu tedy ulehčil práci s evidencí tržeb těm, kteří již tržby musí povinně evidovat (např. ubytovatelé)  – tito od 1.3.2017 nebudou muset evidovat tržby přijaté prostřednictvím platebních karet; dobrovolně však budou moci nadále evidovat i tyto tržby. Dále mohou od 1.3.2018 vydávat pro účely evidence tržeb účtenky bez DIČ.

Soud také zrušil nařízení vlády č. 376/2017 Sb. ve kterém jsou z evidence tržeb vyjmuty osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé a dále pro období 14. až 24. prosince tržby z prodeje sladkovodních ryb, a to v provozovnách, ve kterých plynou pouze uvedené tržby. Toto prováděcí nařízení Ústavní soud zrušil k 31.12.2018, protože se předpokládá řešení této problematiky novelou zákona. I kdyby nebyla v průběhu roku 2018 novela zákona o evidenci tržeb přijata, nic by to nemohlo změnit na tom, že např. ještě v období vánoc 2018 nebudou tržby z prodeje sladkovodních ryb dle uvedeného nařízení evidenci tržeb podléhat.