Změny EET od března 2018

Od března roku 2018 vstoupí v platnost některé změny v elektronické evidenci tržeb EET. Změny souvisí s nálezem Ústavního soudu z loňského prosince a týkající se odložení 3. a 4. vlny EET, povinnosti uvádění DIČ na účtence nebo zrušení evidence u některých obchodníků.

Další vlny EET zatím odloženy

Od března 2018, resp. od června 2018 měly podle původního plánu odstartovat 3. a 4. vlny EET. Ústavní soud zatím tyto fáze EET odložil, čímž zrušil zavedení povinné evidence tržeb např. pro lékaře, řemeslníky nebo stánkaře.

O dalším postupu rozhodne vláda, v současné době se jedná o novela zákona.

DIČ na EET účtence již není povinné

Doposud museli obchodníci na účtenkách uvádět, kromě dalších údajů, také DIČ. Ústavní soud však povinnost zrušil. Nicméně DIČ na účtenkách může zůstat, protože bude nyní záležet jen na obchodnících, zda ho budou dál dobrovolně uvádět.

Povinnost uvádět DIČ na účtenkách ale zůstává i nadále pro ty případy, pokud je prodejce plátce DPH a zákazníkovi vystavuje pouze 1 souhrnný doklad, který zároveň plní funkci daňového dokladu a EET účtenky.

EET v e-shopech

Další změnou je zrušení povinnosti při příjmu on-line plateb přes internet nebo úhrad platební kartou. Do této oblasti spadají především provozovatelé e-shopů, kteří nemají žádné kamenné pobočky a přijímají platby pouze online.Ústavní soud konstatoval, že jsou tyto platby již dostatečně evidované bankou a proto není nutná další evidence přes EET.

Evidence pro tyto podnikatele tak od března bude dobrovolná. Mohou evidovat jako doposud nebo mohou evidování ukončit, ale musí tuto změnu provést na Daňovém portále, tedy zrušit provozovnu, ve které docházelo k evidenci tržeb.