Zaměstnávání cizinců v ČR

Při zaměstnávání cizinců v České republice rozlišujeme tři skupiny. První jsou cizinci s povolením trvalého pobytu v ČR. Tito cizinci mají při zaměstnání rovné postavení jako občané ČR, tedy nemusí mít povolení k zaměstnání.

Druhou kategorií jsou občané členských států Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska (a jejich rodinní příslušníci), kteří mají v pracovněprávních vztazích v ČR také stejné právní postavení jako její občané a také k zaměstnání nepotřebují žádná povolení. Právo k pobytu mají po dobu zaměstnání.

Do poslední kategorie pak patří cizinci, kteří jsou občany třetích zemí a kteří k výkonu zaměstnaní na našem území potřebují příslušná povolení.

Občané členských států EU

V případě zaměstnání občana členského státu EU, bývá někdy potřeba správně nastavit odvody sociálního a zdravotního pojistného a také daně. Obvykle zaměstnaný cizinec odvádí běžné zdravotní a sociální a daň, v závislosti na pracovně právním vztahu.

Ne neobvyklým případem může být situace, kdy cizinec v ČR neodvádí zdravotní ani sociální pojistné, ale daň ano. Základ pro výši daně pak musí být "uměle" navýšený o částku odvodů na zdravotní a sociální za zaměstnavatele. Např. při základní mzdě 20.000 Kč, bude základ pro daň činit 26.800 Kč (25% sociální, 9% zdravotní). 

Dalších z možných, i když ne tak často se vyskytujících, případů může být zaměstnanec, který má příjmy jak v ČR, tak v zemi, ve které je občanem. Nastane tak souběh příjmů, při kterém je třeba určit, ve které zemi je převažující zdroj příjmů. V případě, že převažující zdroj příjmů není v ČR a zaměstnanec podepíše příslušné formuláře na FÚ dané zěmě, bude v ČR odvádět sociální a zdravotní dle sazeb své země. Daň se ale bude počítat jako v předchozím případě, tedy z českých sazeb pro zdravotní a sociální pojistné. Př. Pokud by byl zaměstnanec občanem SR, a nastal tento případ, bude odvádět (rok 2018) na zdravotním 4% za zaměstnance a 10% za zaměstnavatele a na sociálním pojistném 9,4% za zaměstnance a 24,95% za zaměstnavatele.

Jak nastavit v Harmoniku

Všechny uvedené případy lze snadno nastavit ve mzdovém modulu programu Harmonik. V personalistice odpovídajícího zaměstnance na záložce "Pojistné" lze zatrhnout "Odlišné sazby výpočtu zdravotní" resp. "Odlišné sazby výpočtu sociální" a do políček zapsat příslušné sazby v procentech. 

Na další záložce "Daň" je možné zatrhnout volbu "Cizinec" a do políčka "Navýšení základu daně o" zapsat údaj 34, odpovídající součtu aktuálních procentuálních sazeb sociální a zdravotní za zaměstnavatele v ČR.