Srážky ze mzdy, exekuce - změna od 1.6.2019

Od 1. 6. 2019 dochází ke změně ve výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení. Podle § 278 OSŘ nesmí být povinnému sražena z čisté mzdy tzv. „základní částka“, kterou stanoví vláda nařízením. Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

  •  částka ŽM jednotlivce 3 410 Kč
  •  částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu 6 233 Kč

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je 6 428,67 Kč (2/3 z 9 643) a základní částky na osoby, kterým je povinen poskytovat výživné 1 607,17 Kč (1/4 z 6 428,67). 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí od 1. června 2019 dvojnásobek součtu částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. 2x (3 410 + 6 233) = 19 286 Kč.