Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.7.2017

Platy ve veřejném sektoru jsou určovány tabulkově. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat má státní zaměstnanec nárok. Tím, jak vláda rozhoduje o přidání státním zaměstnancům, mění se i platové tabulky. Na tom by nebylo nic zvláštího, pokud by se tak nedělo každých pár měsíců. Kromě změn částek v tabulkách, se mění i samotné čísla tabulek a jejich příloh, což způsobuje značnou nepřehlednost.  

Zatím poslední změna nastala s platností od 1.7.2017. Od tohoto dne došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek. Abychom přispěli ke zmírnění zmatků, přinášíme kompletní platové tabulky.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 01.07.2017, velikost: 1 MB

Platová tabulka č.1 (dříve č.3)

Do platové tabulky č.1 patří všichni zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v některé z dalších platových tabulek. Jsou to nejhůře ocenění zaměstnanci. Jedná se např. o kuchaře, uklízeče, vrátné, pracovníky v příspěvkových organizacích, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Platová tabulka č.2 (dříve č.4)

Zde najdeme ohodnocení pro pracovníky Policie, Vězeňské služby, strážníků městské policie, zaměstnanců krajských a obecních úřadů, Akademie věd, grantové agentury nebo České správy sociálního zabezpečení.

Platová tabulka č.3 (dříve č.6)

Sem patří lékařští pracovníci, kteří se nevešli do ostatních platových tabulek. Jako typické povolání sem můžeme zařadit psychology, sanitáře, porodní asistentky, adiktology, fyzioterapeuty a další. Z rozsahu platových i jejich platů je jasné, že do této platové tabulky patří celá škála profesí s různou profesní odborností.

Platová tabulka č.4 (dříve č.7)

Je určena pro lékaře orgánu sociálního zabezpečení. Sociálním zabezpečením je myšleno: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany.

Platová tabulka č.5 (dříve č.8)

Do této třídy patří lékaři a zubní lékaři, kteří vykonávají svoje služby ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ve Vězeňské službě nebo u zdravotnické záchranné služby.

Platová tabulka č.6 (dříve č.9)

Do poslední platové tabulky patří pedagogičtí pracovníci. Jsou to učitelé, vychovatelé, metodici pro vzdělávání, speciální pedagogové nebo jejich asistenti apod.