Platové tabulky ve veřejném sektoru - od 1.1.2018

Od listopadu 2017 stouply tarify skoro všem pracovníkům ve veřejném sektoru, v rozsahu 10-15%. Úpravám platových tabulek ve veřejném sektoru s účinností od 1.11.2017, jsme se věnovali v článku zde. Platnost nařízení byla omezena do konce roku 2017, kvůli úhradové vyhlášce zdravotních pojišťoven, jenž reguluje platy lékařů.

Od 1.1.2018 je nová úhradová vyhláška zdravotních pojišťoven platná a tedy od ledna 2018 jsou platné také nové platové tabulky ve veřejném sektoru, podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Evergreenem zůstává přečíslování tabulek a přesuny zaměstnanců spadajících do odpovídajících tabulek. Nutno podotknout, že se tentokrát počet tabulek snížil a dochází k lepší přehlednosti.

 platove_tabulky_ve_verejnem_sektoru.pdf, aktualizováno: 28.12.2017, velikost: 1 MB

Platová tabulka číslo č.1

Pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek. Jedná se například o nepedagogické pracovníky ve školství, jiné než zdravotnické pracovníky v nemocnicích nebo umělce. Konkrétně se může jednat o kuchařky, řidiče, školníky, uklízeče, instalatéry, dělníky, redaktory, režiséry, dirigenty, herce, choreografy, baletky, knihovníky nebo kaplany.

Platová tabulka číslo č.2 (dříve č.3)

Do této platové tabulky spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníci územních samosprávných celků, zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, v Grantové agentuře ČR nebo v Technologické agentuře ČR. Dále to jsou pracovníci dalších státních fondů nebo úřadů, např. České správy sociálního zabezpečení, Nejvyššího kontrolního úřadu, České národní banky, strážníci obecné a městské policie či správci národních parků. Také to jsou příslušníci policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, ozbrojených sil, soudů nebo úřadů, kteří jsou v běžném pracovním poměru (ne ve služebním).

Platová tabulka číslo č.3 (dříve č.5)

Sem spadá většina sociálních pracovníků nebo pracovníků v sociálních službách v oblastech školských zařízení, věznicích, azylových zařízení apod., nejde-li o zaměstnance, kteří jsou zaměstnání např. v příspěvkové organizaci (ne na obecním úřadě, policii apod.). Dále to jsou zdravotní pracovníci poskytující zdravotní služby (nejde ale o lékaře, tj. tabulka č.4), např. ošetřovatelé, sestry, záchranáři, porodní asistentky, fyzioterapeuti, psychologové a řada dalších ze škály profesí s různou odborností. 

Platová tabulka číslo č.4 (dříve č.6)

Zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytující zdravotní služby a to včetně lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře např. v příspěvkové organizaci.

Platová tabulka číslo č.5 (dříve č.7)

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, metodici vzdělávání, lektoři, instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové nebo asistenti pedagogů. (pracovníci Vysokých škol mají obvykle svoje vlastní výměry)