Plánované změny ve mzdách pro rok 2018

Chystané změny a novinky ve mzdách v roce 2018 vycházející především ze tří novel zákonů. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16.6.2017 pod č. 170/2017 Sb. a nabyl účinnosti k 1.7.2017. Dále je to novela zákona o státní sociální podpoře, která vejde v účinnost od 1.1.2018. Poslední je novela zákona o nemocenském pojištění, která nabývá platnosti od února 2018. 

Novinky pro mzdy 2018 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Daňové zvýhodnění na děti

Novela zákona o daních z příjmů (ačkoli je účinná až od 1.7.2017) přinesla pro celé zdaňovací období roku 2017 zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Uplatnit daňové zvýhodnění je možné v červencové výpatě (tedy v srpnu 2017). Zbývající část nároku daňového zvýhodnění bude poplatníkovi poskytnuta v ročním zúčtování v roce 2018. Daňové zvýhodnění na druhé dítě od 1.7.2017 se zvyšuje na 1 617 Kč/měsíc resp. 19 404 Kč/rok, na třetí a další dítě pak 2 017 Kč/měsíc resp. 24 204 Kč/rok. 

Zákonem č. 200/2017 Sb. dochází také ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, s účinností ale až od 1.1.2018. Částka daňového zvýhodnění pro první dítě se zvýší v roce 2018 na 1 267 Kč/měsíc, resp. 15 204 Kč/rok (pro rok 2017 platí 1 117 Kč/měsíc, resp. 13 404 Kč/rok)

Minimální mzda

Vláda na zasedání 21.08.2017 schválila zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč. Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Minimální mzda by tak měla odpovídat zhruba 40% průměrné mzdy.

Skupina 2018 2017
1 12 200 / 73,20 Kč 11 000 / 66,00 Kč
2 13 500 / 80,80 Kč 12 200 / 72,90 Kč
3 14 900 / 89,20 Kč 13 400 / 80,50 Kč
4 16 400 / 98,50 Kč 14 800 / 88,80 Kč
5 18 100 / 108,80 Kč 16 400 / 98,10 Kč
6 20 000 / 120,10 Kč 18 100 / 108,30 Kč
7 22 100 / 132,60 Kč 19 900 / 119,60 Kč
8 24 400 / 146,40 Kč 22 000 / 132,00 Kč

Otcovská dovolená

Otcovská poporodní péče je nově zavedená dávka z nemocenského pojištění. Je definovaná ve Sbírce zákonů pod č. 148/2017 novela zákona o nemocenském pojištění, která s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče). Jejím účelem je posílení vazeb mezi dítětem a oběma rodiči a zapojení otce do péče o novorozence. Otcové budou mít v období šestinedělí nárok na týdenní volno, během kterého budou dostávat 70 % vyměřovacího základu svého příjmu (stejně jako ženy na mateřské). Protože účinnost novely je stanovena na 1.2.2018, bude možné otcovskou čerpat v případě narození dítěte od 21.12.2017 - podle přechodného ustanovení nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona 148/2017 Sb.

Srážková daň

Součástí daňového balíčku č. 170/2017 Sb  je také rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti. Srážková daň se nyní uplatňuje u dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně. Od roku 2018 tomu bude nově také u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, např. u dohod o pracovní činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za měsíc částku 2 500 Kč.

Navýšení pojistného státních pojištěnců

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví, který 10.04.2017 projednala vláda, dojde v roce 2018 k navýšení pojistného státních pojištěnců. Vyměřovací základ pro tyto platby je nyní stanoven zákonem s tím, že vláda může tuto částku svým nařízením měnit. Výše pojistného činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2017 je základ 6 814 Kč, měsíční platba za jednoho pojištěnce je 920 korun. Pro rok 2018 by se měl základ zvýšit na 7 177 Kč a měsíční pojistné na 969 Kč. Uvedený vyměřovací základ se použije i u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.