Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017

Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů – v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.

Vyhlášený text daňového balíčku je dostupný v aplikaci Sbírky zákonů Ministerstva vnitra zde.

Daňový balíček novelizuje zejména zákon o daních z příjmů (a také zákon o rezervách), zákon o DPH a daňový řád. Daňový balíček má jednotnou účinnost od 1.7.2017 a od tohoto data se uplatní veškeré změny v DPH a v daňovém řádu.

U daní z příjmů je situace velice nepřehledná, protože většina změn se uplatní až pro zdaňovací období roku 2018 (v případě hospodářského roku však již počínaje hospodářským rokem započatým 1.7.2017). Tato nepřehlednost může být velmi matoucí – v zákoně o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 např. najdeme osvobození pro příspěvek zaměstnavatele poskytovaný nepeněžně zaměstnancům na nákup knih (§ 6 odst. 9 písm. d)); toto osvobození je sice účinné od 1.7.2017, ale podle přechodného ustanovení se použije až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2018.

Zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé dítě o 200 Kč měsíčně (na 1.617 Kč) a na třetí či další dítě o 300 Kč měsíčně (na 2.017 Kč) se uplatní poprvé při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti z červencových mezd. V daňovém přiznání za rok 2017 nebo při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017 se uplatní nové částky daňového zvýhodnění za celý rok 2017, tedy i za prvé pololetí roku 2017. Např. pokud se zaměstnanci narodilo v 03/2017 druhé dítě, při výpočtu záloh na daň za měsíce 03 až 06/2017 zaměstnavatel používá částku daňového zvýhodnění na druhé dítě 1.417 Kč měsíčně a od 07/2017 začne používat částku 1.617 Kč; v rámci ročního zúčtování daně ovšem použije částku 1.617 Kč i za měsíce 03/ až 06/2017.

Povinně se také až od zdaňovacího období roku 2018 uplatní omezení pro výdaje uplatňované procentem z příjmů – např. OSVČ provozující živnost neřemeslnou a uplatňující výdaje ve výši 60 % příjmů může i po novele uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, maximální částku ovšem novela snížila z 1,2 mil. Kč (naposledy pro rok 2017) na polovinu, tj. na 600 tis. Kč (povinně od roku 2018). Na polovinu novela snížila i maximální částky dalších procentuálních výdajů (výdaje uplatňované ve výši 80 % bude možné uplatnit jen do výše 800 tis. Kč, ve výši 40 % jen do výše 400 tis. Kč a u výdajů uplatňovaných ve výši 30 % jen do výše 300 tis. Kč; toto snížení se týká i fyzických osob s příjmy z pronájmu).

OSVČ (obdobně i fyzická osoba s pronájmu) s ročními příjmy nad 1 mil. Kč (rozhodující je vždy okruh příjmů, u kterého lze uplatnit příslušnou procentuální výši výdajů – např. celková roční výše příjmů z živnosti neřemeslné) může nadále uplatňovat výdaje v procentuální výši, ale s omezením maximální částky. Má-li tedy např. OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné roční příjmy 1,5 mil. Kč, může za rok 2017 uplatnit 60% výdaj bez omezení, tj. v částce 900 tis. Kč, a za rok 2018 může také 60% výdaj uplatnit (pokud se nerozhodne pro uplatnění výdajů ve skutečné výši), ale jen ve výši 600 tis. Kč.

V návaznosti na změny v DPH od 1.7.2017 byly aktualizovány také pokyny k vyplnění kontrolního hlášení od 1.7.2017. Tyto aktualizované pokyny, spolu s přehledem změn v těchto pokynech, jsou dostupné Aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení reagují např. na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2017 a nově se budou používat tyto kódy:

  • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví.