Formuláře mzdy 2019

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2019, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2019 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktualizace 19.12.2018

Daňové formuláře

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis 5457 – vzor č. 26

V souvislosti se změnou zákona č. 170/2017 Sb o daních z příjmů dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (zaměstnavatel) a poplatníkem (zaměstnanec) tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění. Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V souvislosti s výše uvedenou zákonnou změnou, spočívající v možnosti činit i prohlášení k dani elektronicky, pro účely § 38k zákona o daních z příjmů byl zveřejňen nový vzor tiskopisu, určený pro jedno zdaňovací období. Formulář se použije se a) pro účely výpočtu záloh na daň a b) platnost od zdaňovacího období 2018.

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tiskopis 5457/B – vzor č. 1

V souvislosti se změnou uvednou v odstavci výše, byl vydán nový tiskopis, určený pro účely ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Použije se poprvé až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018.

Potvrzení o zdanitelných příjmech - tiskopis 5460 – vzor č. 27

Nový vzor formuláře č.27 nahrazuje vzor č.26. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Potvrzení o sražené dani vybírané srážkou tiskopis 5460/A – vzor č. 6

Nový vzor formuláře č.6 nahrazuje vzor č.5. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění tiskopis 5460/1 – vzor č. 23

Nový vzor formuláře č.23 nahrazuje vzor č.22. Obsahově dochází pouze k drobným změnám v textech a změně roku, pro který je formulář určený.