Formuláře mzdy 2019

S blížícím se koncem roku v našem oboru vždy nastává doba změn. V samostaném článku sledujeme Plánované změny ve mzdách pro rok 2019, zde se zaměřujeme na změny ve formulářích nebo zcela nové formuláře. Novinky ve mzdových formulářích pro rok 2019 pravidelně sledujeme a článek průběžně doplňujeme o nové informace.

Poslední aktualizace 08.11.2018

Daňové formuláře

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis 5457 – vzor č. 26

V souvislosti se změnou zákona č. 170/2017 Sb o daních z příjmů dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (zaměstnavatel) a poplatníkem (zaměstnanec) tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění. Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě. V souvislosti s výše uvedenou zákonnou změnou, spočívající v možnosti činit i prohlášení k dani elektronicky, pro účely § 38k zákona o daních z příjmů byl zveřejňen nový vzor tiskopisu, určený pro jedno zdaňovací období. Použije se pro:

  • určen pro účely výpočtu záloh na daň
  • platnost od zdaňovacího období 2018

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - tiskopis 5457/B – vzor č. 1

V souvislosti se změnou uvednou v odstavci výše, byl vydán nový tiskopis, určený pro:

  • účely ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • použije se poprvé až pro roční zúčtování za zdaňovací období 2018