EET a dobírky

Protože příkladů pro různé varianty odesílání EET není nikdo dost, přinášíme vám další. Příklady se budou popisovat především naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě a to včetně dobírek. Pokud používáte k odeslání EET program Harmonik, pak pochopitelně nemusíte nic řešit, protože program připraví datovou zprávu pro EET ve správném formátu. Uvedené by se ale mohlo hodit těm, jenž využívají naší online webovskou aplikaci pro odeslání EET zdarma, kde se údaje vyplňují ručně.

Dokument „Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě“ z 20.2.2017 je dostupný zde a  řeší např. údaje, které mají být odeslány v případě tržby, kdy:

 • zákazník uhradí zboží stravenkami ve vyšší hodnotě a obchodník rozdíl nevrací
 • zákazník uhradí nižší částku, než je hodnota nákupu, protože vrátí vratné lahve
 • je reklamace zboží řešena výměnou zboží za zboží s vyšší hodnotou s doplatkem

Úhradu zboží stravenkami řeší příklad 4 – Platba stravenkami s tímto zadáním (zkráceně):

 • nákup v obchodě potraviny v hodnotě 115 Kč včetně DPH v sazbě 15 % (základ daně 100 Kč + DPH 15 Kč)
 • platba stravenkami v celkové hodnotě 120 Kč
 • obchodník na stravenky nevrací (přeplatek 5 Kč si ponechává)

a tímto řešením – součástí odeslaných údajů bude mimo jiné:

 • celková tržba … 120.00 Kč
 • základ daně pro 1. sníženou sazbu daně … 104.35 Kč (nikoli tedy 100.00 Kč)
 • daň v 1. snížené sazbě daně … 15.65 Kč (nikoli tedy 15.00 Kč)

Částečnou úhradu zboží vrácením vratného obalu řeší příklad 5 – Prodej zahrnující vratné „zálohy“ s tímto zadáním (zkráceně):

 • nákup v obchodě potraviny v hodnotě 115 Kč včetně DPH v sazbě 15 % (základ daně 100 Kč + DPH 15 Kč)
 • zákazník vrátí vratné láhve, které jsou bez DPH za 21 Kč
 • zákazník zaplatí hotově 94 Kč

a tímto řešením – součástí odeslaných údajů bude mimo jiné:

 • celková tržba … 94.00 Kč (v daném případě neodpovídá součtu základu daně a daně)
 • základ daně pro 1. sníženou sazbu daně … 100.00 Kč
 • daň v 1. snížené sazbě daně … 15.00 Kč

Výměnu reklamovaného zboží s doplatkem řeší příklad 7 – Prodej, reklamace a výměna za jiné zboží s doplatkem s tímto zadáním (zkráceně):

 • nákup kabátu v hodnotě 2 500 Kč včetně DPH v sazbě 21 % (základ daně 2 066,12 Kč + DPH 433,88 Kč)
 • zákazník kabát reklamuje a vymění jej za kabát v ceně 2 700 Kč a rozdíl 200 Kč doplatí

a tímto řešením – součástí odeslaných údajů při úhradě nákupu bude mimo jiné:

 • celková tržba … 2500.00 Kč
 • základ daně pro základní sazbu daně … 2066.12 Kč
 • daň v základní sazbě daně … 433.88 Kč

a součástí odeslaných údajů při výměně reklamovaného zboží bude mimo jiné:

 • celková tržba … 200.00 Kč
 • základ daně pro základní sazbu daně … 165.29 Kč
 • daň v základní sazbě daně … 34.71 Kč

s tím, že bude akceptován postup, kdy při výměně kabátu bude původní tržba 2 500 Kč vystornována a nově bude zaevidována tržba 2 700 Kč – budou tedy vystaveny dvě účtenky.

Dokument se také vyjadřuje k obsahu účtenky – čas na účtence má být podle tohoto dokumentu uveden stejně jako čas odesílaný do systému EET, tj. s přesností na sekundy. Na účtence však nemusí být uváděna časová zóna (povinný údaj připojený k údaji o čase odesílaném do systému EET), tj. do 26.3.2017 2:00 hod s údajem +01:00 a v době letního času (od 26.3.2017 3:00 hod) s údajem +02:00.

Definice dobírek

Vyjádření Finanční správy k „dobírkám“ označené jako „Tržby přijaté prostřednictvím dopravců - Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců“ je dostupné zde. „Dobírkám“ je věnována poslední část materiálu – podle Finanční správy nepodléhají evidenci tržeb dobírky vybírané dopravci, kteří vystupují v roli „prostředníků“. Pokud by přepravci dobírky následně vypláceli na účet obchodníků, nepodléhala by tato celá dobírka vůbec evidenci tržeb. Materiál se ovšem vyhýbá situaci, kdy si přepravce ponechává část dobírky jako odměnu za svojí službu.

O situaci „prostředníka“ se má jednat tehdy, je-li služba poskytována jako poštovní služba v režimu poštovního zákona. Tzn., že přepravcem má být buď Česká pošta anebo další přepravce evidovaný jako poskytovatel poštovních služeb u Českého telekomunikačního úřadu. Nalezneme-li tedy přepravce v seznamu poskytovatelů poštovních služeb, dobírka může být mimo režim EET – v režimu EET ovšem i v tomto případě být může (záleží na tom, zda je či není konkrétní zásilka uskutečňována v režimu poštovního zákona nebo mimo něj).