Daňový balíček pravděpodobně od 1.5. resp. 1.7.2017

Minulý týden vrátil Senát Poslanecké sněmovně tzv. daňový balíček s pozměňovacími návrhy, a to především ve věci posunutí jeho účinnosti. Kdo se na daňový balíček těší (např. kvůli zvýšení daňového zvýhodnění na druhé či třetí a další dítě), tak se ho pravděpodobně dočká – jen si musí počkat (např. při výpočtu záloh na daň by se nové částky daňového zvýhodnění na dítě použily počínaje zúčtováním květnových mezd, tedy stejně jako v minulém roce; při vyhlášení novely až v květnu by si musel počkat až na červnové výplaty).

Pravděpodobný scénář budoucího osudu daňového balíčku je následující:

  • Poslanecká sněmovna se jím bude muset znovu zabývat, a to nejdříve po 20.3.2017 a nejpozději na své řádné dubnové schůzi
  • aby mohla být zachována původní účinnost daňového balíčku 1.4.2017, musela by se kvůli němu sejít Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi, což se zdá být málo pravděpodobné
  • při opětovném schvalování daňového balíčku na dubnové schůzi lze očekávat přijetí pozměňovacích návrhů Senátu
  • přijme-li Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu, což je pravděpodobné, nabude novela účinnosti 1.5.2017 (bude-li vyhlášena ve Sbírce zákonů v dubnu) a její část měnící zákon o DPH nabude účinnosti k 1.7.2017.

Kdo by si přál nepřijetí daňového balíčku (např. kvůli omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů), tak bude asi zklamán. Pochopitelně se věc může vyvinout i tak, že bude zachována původní účinnost, nebo že Poslanecká sněmovna neschválí ani pozměňovací návrhy Senátu a ani nepřijme znovu původní znění - potom by daňový balíček tzv. spadl pod stůl – tyto možnosti jsou však poměrně málo pravděpodobné. Pokud jde o změny zákona o DPH (aktuálně tedy nejspíše od 1.7.2017), tak je třeba zdůraznit, že mnohé změny pouze napravují nedokonalosti současného zákona o DPH a ten je nutné často vykládat v duchu daňového balíčku i nyní – např. v otázce vymezení obchodního majetku.