Daňový balíček znovuschválen Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna znovu hlasovala o daňovém balíčku, který jí byl vrácen Senátem s pozměňovacímí návrhy. Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu neschválila a potvrdila původní znění daňového balíčku. Protože původní znění daňového balíčku obsahuje účinnost 1.4.2017, nabude daňový balíček účinnosti podle výkladu Fiannční správy 15.dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Lze očekávat, že podpis daňového balíčku prezidentem a jeho následné vyhlášení ve Sbírce zákonů bude načasováno tak, aby k vyhlášení došlo 15 dnů před začátkem kalendářního měsíce - zda to bude v polovině dubna či května resp. června (aby se podle výkladu Finanční správy uplatnil s účinností od 1.5. nebo 1.6. resp. 1.7.2017), ukážou nejbližší týdny.

Již je však třeba určitě počítat např. s omezením uplatnění výdajů procentem z příjmů počínaje rokem 2018 (např. při uplatnění výdajů ve výši 60 % příjmů bude možné uplatnit maximálně 600 tis. Kč).

Aby daňový balíček nabyl účinnosti 1.5.2017 (potom by se např. vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě použily již při výpočtu zálohy na daň z květnových mezd), musel by být vyhlášen ve Sbírce zákonů již v neděli 16.4.2017, což se nejeví jako příliš pravděpodobné. Pravděpodobnější se jeví vyhlášení až v polovině května resp. června - tj. účinnost dle výkladu Finanční správy od 1.6.(tato účinnost by byla velice nepraktická u čtvrtletních plátců) resp. 1.7.2017.