Nová možnost číslování dokladů

Pro usnadnění a urychlení práce lze v detailu číselníku dokladů nově nastavit údaje „Číslovat v pořadí: Počet míst, Identifikátor“ a „Text pro evidenčního číslo daňového dokladu''. Novinka se uplatní pro kontrolní hlášení a souvisí s usnadněním a zrychlením vyplňování evidenčního čísla daňového dokladu.

Automatické číslování dokladů

V číselníku dokladů jsme zavedli další možnost automatického číslování dokladů. Pomocí nového přepínače „Číslovat v pořadí: Počet míst, Identifikátor“ lze ovlivnit způsob číslování takto:

identifikátor počet míst číslovat v pořadí výsledné číslo dokladu
dosud používaný způsob automatického číslování
2016 4 ne 20160001, 20160002, 20160003
nový způsob automatického číslování
2016 4 ano 12016, 22016, 32016

 

Nový způsob číslování je vhodný zejména pro účetní firmy, které dostávají vystavené faktury od klientů a je třeba se přizpůsobit co nejvíce jejich číslování. Upozorňujeme na to, že před přepnutím na nový způsob číslování musí být všechna dosud zadaná čísla dokladů v souladu s logikou nového číslování, aby mohl program pokračovat dále v číslování. Pokud máte např. v deníku u dokladové řady zadaná čísla 12016, 22016 a přepnete na nový způsob číslování, program bude pokračovat dále v řadě tj. 32016. Pokud máte ale v deníku zadaná čísla 20160001, 20160002 a přepnete na nový způsob číslování, program vám nabídne chybné číslo dalšího dokladu, protože vychází z již zadaných čísel. Z toho vyplývá, že buď musíte stávající doklady přečíslovat dle nové logiky nebo musíte počkat s novým číslováním až na další účetní období. 

Při změně údaje „Číslovat v pořadí: Počet míst, Identifikátor“ je třeba vždy změnit typ číslování na ruční a zpět na automatické, aby program mohl vyhodnotit nejvyšší použité číslo dokladu.

Kontrolní hlášení - evidenční číslo daňového dokladu (EČDD)

Další změna v číselníku dokladů souvisí s usnadněním a zrychlením vyplňování evidenčního čísla daňového dokladu pro kontrolní hlášení. Pomocí nového údaje „Text pro evidenčního číslo daňového dokladu'' lze ovlivnit, v jakém tvaru se bude nabízet evidenčního číslo dokladu. Pokud zde není vyplněno nic, účetní software Harmonik nabízí EČDD standardně (u přijatých dokladů variabilní symbol, u vystavených dokladů číslo dokladu). 

Při vyplnění údaje lze použít znaky:

  • @ bude nahrazen číslem dokladu
  • # bude nahrazen variabilním symbolem
číslo vystavené faktury Text pro EČDD EČDD
dosavadní nastavení
20160001   20160001
nové nastavení
20160001 VF@ VF20160001
nebo
20160001 @/VF 20160001/VF