Jak přesunout firmu mezi databázemi?

Každá firma, která se zpracovává v účetním a ekonomickém systému Harmonik, je přiřazena konkrétní databázi. Pokud nastane potřeba změnit příslušnost firmy k databázi, např. z důvodu rozdělení přístupových práv k jednotlivým databázím / firmám, lze postupovat podle následujícího návodu. Tento postup však nelze uplatnit na firmy, které jsou nastaveny jako replikující, tj. dochází k online přenosům dat mezi jinými pobočkami a to z důvodu vazby firmy na konkrétní databázi. Přesun obecně možný je, ale musí být proveden některým z našich pracovníků technické podpory. V případě potřeby přenosu replikující firmy nás kontaktujte.