Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od 1.7.2017

Před nějakou dobou jsme se věnovali daňovému balíčku, který byl schválen zákonodárci. Některé z významných změn, které balíček přináší, jsme popsali v našem účetním blogu v článku Daňový balíček 2017/2018. Účinnost některých změn a jejich začátek platnosti nebyl však ještě v tu dobu zcela jasný. Nyní je situace již jasnější.

Zákonem 170/2017 Sb. se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na částku 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč. Vzhledem k tomu, že platnost tohoto zákona je od 1. 7. 2017, lze zvýšené měsíční daňové zvýhodnění uplatnit podle přechodného ustanovení až při zpracování mezd za měsíc červenec 2017 (tedy formálně při zpracování mezd v srpnu), a to na druhé dítě ve výši 1 617 Kč a na třetí a každé další dítě ve výši 2 017 Kč. V rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání se uplatní zvýšené částky daňového zvýhodnění za celý rok (19 404 Kč resp. 24 204 Kč).

Nezbývá doufat, že se někdy dočká svého zvýšení také první dítě. Mladším sourozencům bylo přidáno již dvakrát za sebou a na ty nejstarší se jaksi zapomíná. Tak snad příště. 

Zvýšení daňového zvýhodnění v Harmoniku

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě bude do programu přidáno v některé z dalších aktualizací do konce června tak, aby při zpracování mezd za červenec 2017 již byly ve výplatě zaměstnanců zohledněny nové sazby.