Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí EET

Reagujeme na upozornění, které bylo uveřejněno na oficiálních stránkách pro evidenci elektronických tržeb EET, ohledně výměny SSL certifikátu na produkčním prostředí EET. Chceme proto touto aktualitou ubezpečit uživatele programu Harmonik, že se jich výměna certifkátu nijak nedotkne.

Finanční správa v aktualitě, která je dostupná na odkazu zde, připomíná, že na příjmové straně systému EET dojde k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením, tedy v našem případě účetním software Harmonk, a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.

Změnu certifikátu jsme v našem systému, pomocí kterého zabezpečujeme posílání EET zpráv na FÚ, provedli již 1.8.2018, tedy v předstihu původního termínu změny, který byl plánovaný na 7.8.2018. Nyní je plánovaná výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET posunuta na 10. 9. 2018. I přes posunutí výměny termínu na straně FÚ, my jsme již na změnu připraveni nyní.

Podobná výměna certifikátu již proběhla také dříve a to na testovacím prostředí Playground EET.