Prague PostgreSQL Developers Day 2017

Dnes proběhl již desátý ročník konference Prague PostgreSQL Developers Day věnované databázovému systému PostgreSQL. Konference se pravidelně účastní technické a vývojové oddělení naší společnosti. Přednášky během dne jsou různorodé. Mezi najzajímavější patřila prezentace nových možnosti, které přináší nová verze PostgreSQL 9.6.

Jak víte, tak upgrade Harmoniku na verzi 2017 přinesl, kromě legislativních nebo funkčních změn a vylepšení, také změnu verze databáze, kterou ekonomický a účetní software Harmonik využívá pro ukládání dat a jejich prezentaci. Verze se změnila z verze 9.3 na aktuální verzi 9.6. Jak jsme zjistili, tak byť je verze 9.6 vydaná pro produkční prostředí více než 1/2 roku, tak není úplně standardní, že by vývojáři již úspěšně provedli migraci na novou verzi. V této oblasti tak máme náskok a díky přechodu na nový server můžeme svým uživatelům nabídnout nové možnosti, které verze 9.6 nabízí.

Některé jsem již do programu implementovali, některé změny nás ještě čekají. Ve výsledku by změny měly přinést především stabilitu programu, bezpečnost dat, rychlejší běh programu na vícejádrových počítačích s 64-bitovým systémem apod.

Mezi zajímavé přednášky patřila také ta, která se věnovala novému způsobu zpracování XML souborů. Harmonik dnes již pochopitelně nabízí jejich zpracování - exporty na státní instituce a úřady nebo interní systémy. Umíme také importy a načítání např. dokladů Faktur, Dodacích listů apod. prostřednictvím standardů EDI nebo ISDOC, či načítání přijatých objednávek z e-shopů. Nicméně nová vlastnost XMLTABLE nabízí jiný pohled na celou problematiku, která ve výsledku nabídne rychlejší zpracování XML souborů, které obsahují velké množství dat.

I nadále budeme navštěvovat podobné konference, abychom vám, našim užiivatelům, dokázali nabídnout vždy to nejlepší z inovací, které oblast vývoje ekonomického a informačního softwaru přináší.