ISPV - změny pro 4.Q 2018

V souvislosti s naplňováním položky „Obor vzdělání“ (OBORVZD) ve větě o pracovních poměrech v ISPV je na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ k dispozici internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.  Aplikace slouží k vytvoření kódu, který se bude v položce OBORVZD poprvé sbírat v datech ISPV za 4.čtvrtletí 2018.  Aplikace obsahuje všechny potřebné číselníky.

Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání musí být uveden u všech zaměstnanců, kteří dosáhli vyššího než základního vzdělání. Zaměstnancům se základním vzděláním či bez vzdělání se položka OBORVZD ponechá nevyplněná.

Uživatelé programu Harmonik, kteří "dobrovolně povinně" odesílají ze mzdové agendy statistiky ISPV, musí nově do Personalistiky doplnit kód Oboru vzdělání. Kód se vygeneruje na uvedeném odkazu výše a překopíruje se (CTRL+C, CTRL+V) do pole "Kvalifikace" v Personalistice / záložka Personální údaje.

Změna je zahrnuta v aktualizači č.9 pro verzi 2018.1.